Skip to main content

Оценка на заплахите от организирана престъпност в България 2020

През последните няколко години организираната престъпност в България измества своя фокус от класическите модели на действие, като все по-голяма част от финансовите щети са реализирани в резултат на активността на т.нар. „бели якички“ и разширеното използване на иновативни технологии. Въпреки наблюдавания общ спад в обема на доходите от престъпна дейност, те продължават да представляват съществена заплаха за икономиката на страната. Наред с това голяма част от престъпните мрежи в България контролират законни бизнеси, което улеснява изпирането на реализираните чрез престъпна дейност приходи и поставя нови предизвикателства в противодействието на организираната престъпност.

За да обобщи публично резултатите от проведената през 2020 г. Оценка на заплахите от организирана престъпност в България, Центърът за изследване на демокрацията покани представители на компетентните институции в лицето на МВР, ПРБ и НАП, както и представителите на медиите на онлайн събитие, по време на което бяха обсъдени различни акценти от изследването. Оценката се извършва за трета поредна година и разглежда актуалното състояние, обема и структурите на различни криминални пазари в България, както и тенденциите в развитието им.

Дългогодишно изследваните криминални пазари като трафик на хора и пазар на секс услуги, нелегална търговия с тютюневи изделия, разпространение и трафик на наркотици, организирани ДДС измами се наблюдава запазване на обема през последната година. Измамите с електронни платежни средства и кибер престъпленията отбелязват лек ръст спрямо предходния период. В оценката за 2019 г. за първи път се включват и някои нови престъпни пазари, придобили особена важност за българския контекст през последните години: нелегален дърводобив, нелегална търговия с лекарства и измами със средства на Европейския съюз.

 

Това събитие е проведено с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз, и представя гледната точка на участниците, които единствени носят отговорност за своите изказвания. Европейският съюз и Отговорният орган не отговарят за начина, по който може да бъде използвана представената по време на събитието информация.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.