Skip to main content

Оценка на въздействието на наказателното производство върху личния и социалния живот на обвиняемите

15:00

На 21 март 2019 г. в гр. Пловдив Центърът за изследване на демокрацията проведе обучение на тема „Оценка на въздействието на наказателното производство върху личния и социалния живот на обвиняемите“. В обучението участваха представители на съдебната власт, на полицейските служби, както и адвокати.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, очерта дългогодишната работа на Центъра в областта на наказателното правосъдие и основните права, както и ключовите изследователски акценти при разглеждането на положението на заподозрените и обвиняемите. Тя изнесе пред аудиторията основни факти и тези относно оценката на въздействието на наказателното производство, и особено на мерките за процесуална принуда, върху тези лица и се спря на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България във връзка с нарушаването на презумпцията за невиновност.

В представянето на тема „Оценка на въздействието на наказателното производство върху личния и социалния живот на обвиняемите“ Димитър Марков, старши анализатор и директор на проект в Правната програма на Центъра, описа основните достижения на инициативата на Центъра „ARISA – Оценка на риска от социална изолация на заподозрени и обвиняеми“ и по-специално изготвените национални доклади за България, Гърция, Италия и Белгия и доклада за факторите, влияещи върху социалния статус на обвиняемите и заподозрените. Основно внимание бе отделено на съставения Наръчник за оценка на въздействието на наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите и предложената методология за оценка на риска от социална изолация по време на наказателното производство. Наръчникът съдържа единадесет основни фактора на въздействие на наказателното производство, и специално на мерките за принуда, върху лицата - семейство, дом, общност, деца, зависими от грижа лица, работа, образование, имуществено състояние, социален живот, медийно отразяване и участие в политическия живот – както и кратки пояснения какво означават те, защо са важни, какви могат да бъдат последиците за лицата в тези аспекти, какво е необходимо властите да проверят, примери от съдебната практика и допълнителна литература по всяка от темите. Предложената методология съдържа въпросник за оценка на въздействието на наказателното производство върху обвиняемите и подсъдимите, скали за такава оценка и съответните степени на въздействие.

В последвалата дискусия представителите на съдебната власт изразиха задоволството си от внимателния преглед на съдебната практика, извършен от екипа по инициативата. Представител на адвокатурата изрази мнение, че e трудно да се определи доколко съдържанието на решенията, изследвани от експертите, отразява убеждението на съдебния състав или по-скоро тезата на защитата, която съдиите са възприели.

 

[Translate to Български:] Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, и Димитър Марков, старши анализатор и директор на проект в Правната програма на Центъра

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.