Skip to main content

Обучителен модул за културна и гражданска ориентация на лица, получили международна закрила

Национално изследване на нуждите от инфомация и ориентация на лица, получили международна закрила в България, проведено през 2017 г. от Център за изследване на демокрацията идентифицира нуждата от разработването на цялостна програма за информиране и ориентация, която да улесни адаптацията и включването на представителите на тази група в приемното общество. В отговор на тази нужда Център за изследване на демокрацията организира национална работна среща „Обучителен модул за културна и гражданска ориентация на лица, получили международна закрила“, която се проведе в София на 25 април 2018 г.

Работната среща събра професионалисти от държавни институции и граждански организации, предоставящи услуги за бежанци. Те подложиха на дискусия концепция за Модул за културна и гражданска ориентация на бежанци, разработена от Център за изследване на демокрацията и дадоха предложения за нейното усъвършенстване. Участниците катализираха обратна връзка по отношение на избраните теми, пълнотата и коректността на предложената инфомация, както и на предложените обучителни техники. Проведената дискусия и основните акценти на споделената обратна връзка ще станат основа за финализирането на Модул за културна и гражданска ориентация на бежанци в България.

С финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” на

Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.