Skip to main content

Oбсъждане на промените в лицензионните, разрешителните, концесионните и регистрационните режими

23:00

На 18 февруари 2000 г. като част от дейността на Коалиция 2000 в Центъра за изследване на демокрацията се проведе работна среща с г-н Димитър Бъчваров, Директор на дирекция "Икономическа политика" към Министерски съвет за обсъждане на промените в лицензионните, разрешителните, концесионните и регистрационните режими. Участниците - представители на бизнеса, Световната банка, Американската агенция за международно развитие, Българската асоциация на туристическите агенции, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Софийска стокова борса, неправителствени и браншови организации, инвестиционни посредници и финансови институции. Беше обсъден механизъм за събиране и обобщаване на всички бележки и предложения за промени. Особено внимание беше отделено на въпросите за прозрачността и премахване на бюрократичните затруднения при прилагане на съответните режими.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.