Skip to main content

Обсъждане на приоритетните реформи на съдебната власт в България

На 8 октомври 2009 г. на посещение в Центъра за изследване на демокрацията беше американският окръжен съдия Джон Р. Тунхайм, чиято визита е част от усилията на Американското министерство на правосъдието да подпомогне реформите в съдебната система в България. Съдия Тунхайм е работил повече от 13 години като окръжен съдия в щата Минесота, разглеждайки и наказателни, и граждански дела, а международният му опит включва дългогодишна работа в развитието на върховенството на закона в държави като Русия, Черна гора, Йордания, Унгария, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Литва, Косово, Узбекистан и Грузия.

По време на срещата съдия Тунхайм представи целта на неговото посещение в България, подчертавайки четири приоритета, над които ще се съсредоточи по-нататъшното подпомагане от страна на Съединените щати. Те включват: управление на делата, въвеждане на специализирани съдебни състави за разглеждане на дела за корупция и организирана престъпност, обучение по прилагането на новия етичен кодекс в съдебната система и укрепване на капацитета на Висшия съдебен съвет и в частност на новосъздадения към него Инспекторат.

Представителите на Центъра за изследване на демокрацията разказаха накратко за дейността на организацията, подчертавайки последователните усилия на Центъра за подпомагане на институционалните и правни реформи в страната. Директорът на Правната програма д-р Мария Йорданова и старши анализаторът Димитър Марков също коментираха приоритетните сфери на работа, споменати от съдия Тунхайм, като подчертаха, че поради особеностите на българската съдебна система (където съдът, прокуратурата и следствието са част от едно цяло) усилията не могат да се ограничат само до съдиите, а трябва да обхванат и прокурорите и следователите.

Експертите на Европейската програма на Центъра старши анализаторът Николай Тагаров и научният сътрудник Камелия Димитрова споделиха опита в работата на организацията да разшири своята дейност в Западните Балкани. В отговор съдия Тунхайм разказа накратко за настоящите правни и съдебни реформи в тези държави, подчертавайки, че за организации като Центъра за изследване на демокрацията съществуват редица възможности за работа в тези страни.
 

Judge John R. Tunheim, United States District Judge in the District of Minnesota
Томас Пийбълс, аташе по юридическите въпроси в Посолството на Съединените американски щати в България и Джон Р. Тунхайм, окръжен съдия в щата Минесота
Mr. Dimitar Markov, CSD Law Program Senior Analyst and Project Director and Dr. Maria Yordanova, CSD Law Program Director
The participants in the meeting

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.