Skip to main content

Oбществено-политически форум: „Увеличаване на търсенето на реформи за антикорупция и против организираната престъпност“

17:00

На 19 март 2015 г. Македонският център за международно сътрудничество (МЦМС) и Центърът за изследване на демокрацията организираха заключителния обществено-политически форум в рамките на инициативата „Увеличаване на търсенето на реформи за антикорупция и против организираната престъпност“, финансиран от Европейската комисия. На форума бяха представени резултатите от изследването на рисковете и заплахите от корупцията и организираната престъпност в Македония и се дискутираха възможностите за противодействието им. Основната цел на проекта беше трансфер на ноу-хау за изготвяне на Оценка на заплахите от организираната престъпност (по модела на Европол), на базата на опита на Центъра за изследване на демокрацията.

Г-н Александър Кръжаловски, изпълнителен директор на МЦМС, откри събитието, подчертавайки важността на своевременната поява на доклада в Македония, когато обществото е силно загрижено за корупцията по високите етажи, съдебната неефективност и корупцията в образованието и здравеопазването.

Г-н Руслан Стефанов запозна аудиторията с по-широкия контекст на сътрудничеството между Центъра за изследване на демокрацията и Македонския център за международно сътрудничество с Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) и основните заключения на сравнителните изследвания на корупцията в Югоизточна Европа.

Г-жа Емилия Туджровска-Гьоргиевска, основен автор на доклада, представи основните му констатации и препоръки, а г-н Борян Гюзелов представи подробни графики на различни корупционни практики, на оценки на корупционните сделки и на различни правоприлагащи мерки. Г-н Тодор Ялъмов от Центъра за изследване на демокрацията, коментира макроикономическата рамка в Македония и значението на механизмите за корпоративно управление на държавните предприятия по корупционните рискове. Д-р Сладжана Тасева, председател на Управителния съвет на Transparency International – Македония, също взе участие в дискусията, като обясни своите виждания за потенциални политически реформи, които ще се справят с корупцията и организираната престъпност.

По време на обществен-политическия форум
От ляво на дясно: Г-н Александър Кръжаловски, изпълнителен директор на Македонскиия център за международно сътрудничество, г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, г-жа Емилия Туджровска-Гьоргиевска, ръководител „Проекти“, Македонски център за международно сътрудничество и г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследвване на демокрацията
От ляво на дясно: Г-н Александър Кръжаловски, изпълнителен директор на Македонскиия център за международно сътрудничество, г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и г-жа Емилия Туджровска-Гьоргиевска, ръководител „Проекти“, Македонски център за международно сътрудничество
От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, г-жа Емилия Туджровска-Гьоргиевска, ръководител „Проекти“, Македонски център за международно сътрудничество и г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследвване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.