Skip to main content

Новата стратегия за разширяване към Западните Балкани: засилване на ролята на гражданското общество за намаляване на корупцията и добро управление

17:00

Гражданското общество има централна роля в този процес. Противодействието на корупцията трябва да бъде всеобхватно, а управлението на икономиката да стане приоритет, за да се постигне хоризонтално въздействие върху проблема. Страните от Западните Балкани трябва да поемат ясен ангажимент това да се случи и да концентрират усилията си чрез устойчива платформа за сътрудничество на широка основа, включваща правителствата, гражданските организации, бизнес сектора и различните местни, национални и регионални инициативи. Това са част от основните изводи, до които достигнаха участниците в кръглата маса на тема „Новата стратегия за разширяване към Западните Балкани: засилване на ролята на гражданското общество за намаляване на корупцията и добро управление“, проведена в Подгорица, Черна Гора, на 28 ноември 2017 г.

Успехът на споменатата платформа за сътрудничество зависи от важни принципи като наличието на местно участие и финансиране за антикорупционните усилия на структурите на гражданското общество. Други приоритети са осигуряването на независима оценка, ефективен мониторинг и възможност да се взема под внимание мнението на гражданските организации. Държавите от Западните Балкани трябва да поемат ангажимент за създаване и ефективно функциониране на основните институции, гарантиращи върховенството на закона. За преодоляването на завзетите от престъпни интереси политика, правосъдие и икономика в тези страни от изключителна важност са наказателното преследване на корупцията по високите етажи и борбата с организираната престъпност и корупцията. Трябва да се засили и ролята на държавната администрация, така че тя да работи ефективно и да се преодолее наложения й образ на формална, технократична и отчуждена от гражданите структура.

По време на кръглата маса „Новата стратегия за разширяване към Западните Балкани: засилване на ролята на гражданското общество за намаляване на корупцията и добро управление“, Подгорица, Черна Гора, на 28 ноември 2017 г
Руслан Стефанов, координатор на SELDI
По време на кръглата маса „Новата стратегия за разширяване към Западните Балкани: засилване на ролята на гражданското общество за намаляване на корупцията и добро управление“, Подгорица, Черна Гора, на 28 ноември 2017 г.
По време на кръглата маса „Новата стратегия за разширяване към Западните Балкани: засилване на ролята на гражданското общество за намаляване на корупцията и добро управление“, Подгорица, Черна Гора, на 28 ноември 2017 г.
Даниела Минева, SELDI / Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.