Skip to main content

С цел подобряване на механизмите за принудително връщане на граждани на трети страни в контекста на спазването на техните фундаментални права, на 11 май 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе обучителен семинар за бъдещи наблюдатели които бяха запознати с разработените Стандарти за наблюдение на принудителното връщане. Участие в събитието взеха експерти от Дирекция „Миграция“ при Минитерството на вътрешните работи, Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН), Център за правна помощ – „Глас в България“ и експерти и наблюдатели от страна на партньора в инициативата сдружение Си Ви Ес – България.

Семинарът бе открит от ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, главен експерт в Програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията, който акцентира колко важна и отговорна е дейността по връщането на чужденци, изчерпали възможностите за законно пребиваване в страната, както и осъществяването на независимо наблюдение на операциите по връщане за съблюдаване спазването на фундаменталните права и достойнството на връщаните лица.

Д-р Мила Манчева, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи накратко политиката на ЕС в областта на връщането, доброволно, както и принудително. Д-р Манчева подчерта, че темата за връщането е приоритетна в рамките на ЕС и се възприема като един от основните инструменти за противодействие на нередовната миграция. Въпреки това обаче, статистиката показва, че нивата на ефективно осъществени връщания в рамките на ЕС остават ниски, спрямо броя на издадените решения за връщане.

Представителите на Дирекция „Миграция“, Росен Талов и Мариян Дянков, очертаха опита на МВР в изпълнение на принудителните административни мерки по Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Двамата експерти коментираха приликите и разликите между връщанията на незаконни мигранти с граждански полети и чрез мисии на Агенция Фронтекс и споделиха примери от практиката, които да послужат на наблюдателите в бъдещата им работа.

След почивката Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи разработените Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България, като обърна особено внимание на основните понятия, фундаменталните права на връщаните лица и аспектите на тяхното съблюдаване в отделните етапи на връщането. В последвалата дискусия участниците дадоха своите предложения за прецизиране на Стандартите, а наблюдателите зададоха конкретни въпроси относно технологията на осъществяване на наблюдението. В заключителната част на събитието Илина Ангелова сподели опита на ВКБООН в осъществяване на наблюдение на специалните домове за временно настаняване на чужденци към МВР.

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.