Skip to main content

Незаконната търговия с цигари по балканския маршрут: Оценка на уязвимостите и заплахите

08:30

Центърът за изследване на демокрацията представи иновативен подход за оценка на незаконния пазар на цигари и ефективността в противодействието, както и инструмент за идентифициране на аномалии при нивата на залавяния на незаконни продукти, по време на международна конференция по темата, която се проведе на 18 октомври 2019 г. в София.

Конференцията беше открита от д-р Огнян Шентов, който приветства гостите, разказа на кратко за работата на Центъра в посока противодействието на организираната престъпност и предотвратяването на корупцията и постави акцент върху необходимостта от още по-тясно сътрудничество с институционалните партньори в тази насока.

Сред гостите на събитието бяха проф. Ернесто Савона от института Транскрайм, проф. Дина Зигел от института Уилиам Помпе, д-р Адамо Уболди от Съвместния изследователски институт на Европейската комисия, представители на правоприлагащи агенции от Италия, Румъния, Гърция и България, както и представители на други граждански организации и индустрията.

Събитието предостави форум за обсъждане на аналитичната рамка и политиките, свързани с на незаконната търговия с тютюневи изделия през призмата на съвременните възгледи по темата. Основна цел на конференцията  бе да представи  една по-широка перспектива относно институционалния подход спрямо оценката и противодействието на незаконната търговия и да насърчи по-широко сътрудничество между правоприлагащите органи в България, Гърция, Румъния и Италия. Събитието завърши с дискусия за обхвата и причинителите на незаконната търговия, като представи конкретни идеи за измерване на пазара и идентифициране на рискове и пропуски с помощта на специално разработени за целта диагностични инструменти.

Събитието се осъществява в рамките на инициативата "Незаконна търговия с тютюневи изделия и Балканския маршрут: Преодоляване на институционалните слабости и корупцията" и се финансира от PMI-IMPACT – глобална инициатива за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.
   

По време на международната конференция "Незаконната търговия с тютюневи изделия по балканския маршрут: преодоляване на институционални пропуски и корупция", София, 18 октомври 2019 г.
Д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията
Милко Бернер, Заместник-министър на вътрешните работи на Република България
Проф. Ернесто Савона, Директор, Transcrime и професор по криминология, Католически университет на свещеното сърце, Италия
Д-р Дина Зигел, професор по право, икономика и управление, Институт по наказателно прави и криминология „Уилям Помпе“, Универститет Утрехт, Нидерландия

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.