Skip to main content

Научна конференция Подобряване защитата на правата на пострадалите от престъпления

18:00

На 9 юни 2014 г. в гр. Познан, Полша, университетът „Адам Мицкевич“ организира научна конференция „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“. Конференцията отбеляза заключителния етап на едноименната европейска инициатива, изпълнявана от консорциум от университети и организации от пет държави членки, между които и .

От българска страна във форума участваха г-н Георги Спасов, член на Експертната комисия къмНационалния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, г-н Христо Ботев, адвокат от Софийската адвокатска колегия и г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията.

На събитието партньорите по инициативата представиха постигнатите изследователски и практически резултати, както и заключенията и препоръките, отправени към ангажираните институции и гражданския сектор в Полша, България, Латвия, Италия и Испания.

Представители на Европейската комисия и на академичните среди от Полша, Обединеното кралство и Испания се спряха на предизвикателствата пред правната помощ в страните членки и съответствието на националното законодателство с правото на ЕС.

Практикуващи юристи от Португалия, Италия, България и Латвия набелязаха проблемите, срещани в ежедневната работа с жертви на престъпления, и пътищата за усъвършенстване на системата за подпомагането им в областта на комуникацията, обучението на ангажираните професионалисти и възстановителното правосъдие.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.