Skip to main content

Основен аспект на устойчивия енергиен преход е промяната в установената парадигма за функцията на гражданите като предимно пасивни консуматори на енергия в посока на разбирането, че те следва да играят активна роля в енергийните системи и енергийното управление. Като част от международната изследователска инициатива DIALOGUES, Центърът за изследване на демокрацията организира семинар в Барселона на 24 януари 2024 г. Целта на събитието бе да стимулира дискусия на тема предизвикателства и възможности във връзка с политиките за насърчаване на общественото участие в енергийния преход в Европа. Представители на местни власти, енергийни общности, неправителствени организации и независими експерти от Каталуния и Барселона взеха участие в обсъждания по въпроси, свързани с възприемането на възобновяемите енергийни технологии и енергийното гражданство в региона.

Др. Андреа Колман, Главен координатор на изследователската дейност на Енергийния институт към Университета „Йоханес Кеплер“ в Линц, откри семинара, като обърна внимание на най-новите развития по отношение на популяризирането на концепцията за енергийното гражданство както на теоретично, така и на практическо ниво.

Проф. Др. Мехмет Ефе Биреселиоглу, Началник на отдела за устойчива енергия към Икономическия Университет в Измир представи интерактивен полиси инструмент, който позволява класифициране на различни сценарии на политики с оглед на техните потенциални последици за възможностите за обществено участие в енергийните системи.

Участниците в семинара споделиха своите виждания за възможните пътища за изграждане на правни, регулаторни и политически рамки, които да подкрепят въвличането на гражданите в енергийния преход. Експертите постигнаха консенсус, че възприемането на енергийното гражданство има потенциал да допринесе значително за реализирането прехода по отношение както на целите, така и на справедливостта му.  

Събитието беше осъществено в партньорство с Multicriteria Planning Solutions MCRIT и CITCEA-UPC.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101022585. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.