Skip to main content

Наблюдение на корупцията и завладянето на държава, застъпничество и въздействие в свят на хибридни заплахи

09:00
Документи

Основната цел на 3-дневното обучение, организирано от антикорупционната инициатива SELDI в периода 12-14 юни 2019 г. в Сараево, беше да вдъхнови неправителствени организации да бъдат по-ангажирани с антикорупционните инициативи. Обучението информира участниците как да прилагат методи за наблюдение на корупцията и завладяването на държава чрез съвместна работа с държавните институции за постигане на положителна промяна на националните и регионалните политики.

По време на откриването, д-р Янина Берг, служител в Центъра за тематична експертиза – Върховенство на закона (антикорупционно бюро) към Генерална дирекция NEAR на Европейската комисия, подчерта значението на неправителствените организациите за огласяване на общественото мнение и в търсенето на отговорност от институциите. Тя отбеляза и затрудненията, които Западните Балкани изпитват в сферата на върховенството на закона, и връзките между организираната престъпност и корупцията. По този повод, тя препоръча принципа „основите на първо място”, който гласи борба с проблемите, които имат най-голям негативен ефект върху системни разследвания. Владимир Пандуревич, програмен мениджър за Civil Society/EIDHR/Culture/Youth в Делегацията на Европейски съюз в Босна и Херцеговина, препоръча по-задълбочено сътрудничество между държавните институции в страната като необходима стъпка в борбата със завладяването на държавата.

Първия ден на обучението беше посветен на споделяне на опита на SELDI и изследователските методи в предоставянето на антикорупционни решения, застъпничество и подобряване на политиките. Експертите на SELDI демонстрираха основните инструменти за наблюдение и оценка на антикорупционни дейности, със специфичен фокус върху завладяването на държавата и оценката на корупционните рискове на институционално ниво (Monitoring Anticorruption Policy Implementation (MACPI) State Capture, MACPI Micro, Corruption Monitoring System, Hidden Economy Index). По време на следобедната сесия се проведе обучение за бенефициентите, свързано с изпълнението и отчитането на проекти съгласно правилата и стандартите на Европейския съюз. Бенефициентите споделиха своите идеи за проекти с цел да открият партньори сред публиката. Бъдещите проекти на бенефициентите ще се фокусират на следните теми:

  • Democracy Plus, Косово* – наблюдение на държавни поръчки в избрани общини.
  • Centar za humanu politiku, Босна и Херцеговина – насърчаване на добри практики в институционални одити на прокуратурата.
  • Roma Center for Democracy, Сърбия, с проектен партньор гражданската организация Ecologic and Sustainable Development Green Institute, Северна Македония – оценка на корупцията при изразходването на публични средства за екологични проекти.
  • CSR Communication, Албания – социален одит за борба с корупцията при обществените поръчки.
  • Studiorum, Северна Македония – конфликт на интереси като мост към корупцията.
  • Centre for Civic Education, Черна Гора – злоупотреба с публично финансиране във висшето образование.

Вторият ден на обучението беше насочен към две ключови теми. Първата беше създаването на връзки между гражданското общество и медиите, и ползите за неправителствените организации от работа с разследващи журналисти. Вторият ден беше посветен и на крайната цел на всички антикорупционни усилия: подобряване на настоящите политики, стратегии и закони чрез публично-частни партньорства. Всички участващи институции и организации от Югоизточна Европа, ангажирани в противодействието на корупцията, потвърдиха своята готовност да работят с гражданското общество. Те отбелязаха ползите от човешкия потенциал в организациите на гражданското общество като източник на техническа подкрепа и консултация за промени в законодателството, оценки на текущи политики и стратегии, и формулирането на нови такива. От своя страна, неправителствените организации се запознаха с потенциалната си роля като партньори на държавните институции и с възможностите за участие в политиките. В допълнение, всички страни подчертаха незадоволителната процент присъди за разкрити случаи на корупция. Антикорупционните институции обясниха, че техните органи извършават най-вече предварително разследване, обучение и превенция по корупционни случаи. Те препоръчаха по-голяма ангажираност от страна на прокуратурата и съдилищата в региона, които разглеждат сигналите за корупция. По време на дискусията, представителите на частния сектор и на гражданското общество предложиха на страните от региона да обмислят възможността за засилени дисциплинарни мерки, като глоби и уволнения на държавни служители. От една страна, подобни инициативи могат да служат като превантивни мерки, а от друга – да засилят и подобрят процедурите в наказателното преследване.

Третият ден на обучението беше посветен на ролята на гражданското общество като двигател на промяната в ЕС, както и значението на мрежите от неправителствени организации. Организациите имаха възможността да се запознаят с добрите практики, споделени от специалисти в изграждането на антикорупционни коалиции и въздействие върху политиките. Членовете на SELDI и партньорите от неправителствения сектор също споделиха своите методи и добри практики за наблюдение на публични разходи и административни реформи, насърчавайки организациите да бъдат по-ангажирани в тези сфери. Специално внимание беше обърнато на начините за създаване на аналитично съдържание. Участниците се съгласиха, че е необходимо организациите да са лидери в иновацията и постоянно да подобряват методите си за ефективна комуникация, като използват инфографики и видео клипове в платформи като YouTube, Instagram, Facebook and други социални медии.

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence

The participants in the SELDI CSO Training: Corruption and State Capture Monitoring, Advocacy and Impact in a World of Hybrid Threats, 12-14 June 2019, Sarajevo
(L-R): Misha Popovikj, IDSCS; Semir Mujkic, Deputy Editor, Balkan Investigative Reporting Network – BIRN, Bosnia and Herzegovina and Dario Jovanovic, Director, Pod Lupom - Coalition for Free and Fair Elections / Centres for Civic Initiatives (CCI), Bosnia and Herzegovina
(L-R): Igor Corluka, Agency for the Prevention of Corruption and Coordination of the Fight against Corruption of Bosnia and Herzegovina; Emina Nuredinoska, Head of Department, Macedonian Center for International Cooperation, SELDI Coordinator; Ksenija Mitrovic, Head of Unit for Education, Anti-Corruption Plans and Strategy in the Sector for Prevention and Integrity Strengthening, Serbian Anti-Corruption Agency and Blerim Kelmendi, Anti-Corruption Agency, Kosovo*
(L-R): Biljana Ivanovska, President of the Macedonian State Commission for Prevention of Corruption; Emina Nuredinoska, Head of Department, Macedonian Center for International Cooperation, SELDI Coordinator; Evgjeni Bashari, High Inspectorate for Declaration and Control of Assets and Conflicts of Interest, Albania; Blerim Kelmendi, Anti-Corruption Agency, Kosovo* and Ksenija Mitrovic, Head of Unit for Education, Anti-Corruption Plans and Strategy in the Sector for Prevention and Integrity Strengthening, Serbian Anti-Corruption Agency
The participants in the SELDI CSO Training: Corruption and State Capture Monitoring, Advocacy and Impact in a World of Hybrid Threats, 12-14 June 2019, Sarajevo

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.