Skip to main content

С участието на Центъра за изследване на демокрацията тази година България за четвърти път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките – IMD World Competitiveness Yearbook 2009: Годишникът на световната конкурентоспособност 2009 на IMD (International Institute for Management Development).

Тази година България заема 38-мо място, с една позиции по-напред от предходната 2008 г., пред страни като Испания, Бразилия, Полша, Унгария, Турция, Русия, Италия, Румъния, Гърция, Хърватия и Украйна.

България има най-висок резултат в първата група от фактори ефективността на икономиката (след спада от 31-во на 38-мо място през 2008 г. се наблюдава покачване до 26-то място в класацията за 2009 г.). Следва ефективността на правителството (28-мо място, в сравнение с 38-мо за 2007 г. и 29-то за 2008 г.). Единствено по отношение на инфраструктурата се наблюдава спад – България е класирана на 43-то място сред 57-те участници (две места по-ниско в сравнение с миналата година). Ефективността на бизнеса е оценена най-ниско – на 47-мо място - в сравнение с останалите три групи показатели. Въпреки това се наблюдава подобрение от 2007 г., когато тя е заемала предпоследното 54-то място. Трябва да се отбележи, че ефективността на бизнеса се разглежда като пресечна точка на останалите три групи фактори и е показателна за способността на дадена икономика за систематичен подход в развитието на своята конкурентоспособност.

Изкачването на България от 41-во място през 2006 г. на 38-мо място през 2009 г. в класацията е несъмнено положителен знак към международните инвеститори за възможностите, които икономиката на страната предоставя в сравнение с други страни от региона. Глобалната криза и наследените недостатъци обаче представляват съществени пречки пред развитието на икономиката на страната, особено що се отнася до достъпа до капитал, справянето с междуфирмената задлъжнялост, загубата на международните и свиването на местния пазар, международния облик на страната, върховенството на закона, лоялната и етична конкунреция, ограничаването на сивата икономика и корупцията, осигуряването на квалифицирана работна ръка и на управленски опит, развитието на иновациите, технологиите и науката.

Сред най-значимите пречки пред развитието на бълграската икономика в дългосрочен план са ниската ефективност на институциите и правителствените политики по отношение на инфраструктурата (здравеопазване, образование, околна среда, научна инфраструктура), недоброто сътрудничество и координация между държавните институции и непривлекателността на страната за квалифицирани чуждестранни специалисти. Под натиска на международната рецесия нарастването на цените, доходите и заплатите ще спре, като се очаква, че при запазване на настоящите тенденции България ще достигне дъното на кризата през второто и третото тримесечие на 2009 г.

За преодоляването на кризата е нужно да се измести фокусът на държавната политика от финансиране на големи проекти и организации към подкрепа на МСП и новостартиращи предприятия. Необходимо е увеличаване на инвестициите в научно-изследователската и развойна дейност, ИКТ инфраструктурата и подкрепа на иновативните нови нишови производства на българските фирми.

Пресконференция: Международната конурентоспособност на България 2009, 19 май 2009 г.


Медийно отразяване

Сподели: Facebook

През 2009 г. конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 57 водещи световни и регионални икономики.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.