Skip to main content

Международната конкурентоспособност на България: тенденции и предизвикателства

13:00

На 11 май 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира пресконференция, на която беше представена позицията на България в Годишника на световната конкурентоспособност на IMD (International Institute for Management Development). С участието на Центъра тази година България за първи път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентноспособността на икономиките. Класацията ежегодно предоставя вече шестнадесет години анализи на конкурентоспособността на над 60 икономики в света. По време на пресконференцията беше представена позицията на България в световен и регионален план и се обсъдиха необходимите мерки за подобряване на конкурентоспособността и иновативността на българската икономика.

Г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията посочи, че включването на България в престижната класация на IMD е доказателство за икономическа развитост. Г-н Стоян Сталев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции подчерта, че приоритет на икономическата политика на държавата трябва да бъде привличането на инвестиции – не само в сектора на услугите, но и в производството, и подобряване на нормативната рамка в тази област. Г-н Тошо Недялков, заместник-председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения също призова за прилагането на политика, която да осигури конкурентоспособността на България чрез използването на информационните и комуникационните технологии и да стимулира високотехнологичния износ.

Позицията на България в Годишника на световната конкурентоспособност на IMD беше представена от д-р Константин Пашев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. В класацията България заема 47 място от общо 61 пред страни като Италия, Румъния, Полша и Хърватия.

Сравнителните предимства на нашата икономика (позиции между първите десет) са в стабилната макроикономическа среда и сравнително високия ръст на глава от населението, ниските данъци, експорта на услуги, бюджетния баланс, заплащането на труда и разходите за труд за единица продукция, инвестициите в телекомуникации като процент от БВП.

Заедно с това, обаче класацията показва и областите, които нанасят най-голяма вреда на нашата конкурентоспособност (позиции след 50-то място): нелоялната конкуренция, бюрократичните пречки пред бизнеса, недостатъчната защита на личността и собствеността, сивата икономика, качеството на корпоративното управление и особено на маркетинга, енергоемкостта на икономиката, ниският дял на високотехнологичния експорт и на разходите за изследвания и иновации на фирмите.

 

За повече информация: Център по международна конкурентоспособност на IMD www.imd.ch/wcc

От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, г-н Стоян Сталев и г-н Тошо Недялков
Г-н Стоян Сталев и г-н Тошо Недялков
Д-р Константин Пашев
Участниците в пресконференцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.