Skip to main content

На 22 май 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите от Годишника на световната конкурентоспособност за 2014 г. Центърът е официален партньор на Центъра за световна конкурентоспособност към Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development ‐ IMD). Предишните осем издания на годишника оказаха пряко въздействие върху обществените политики в България и бяха цитирани в няколко стратегически документи на българското правителство. Международните инвеститори също следят отблизо класацията на конкурентоспособността, което прави резултатите още по-значими. През 2014 г. България заема 56-то място, с едно повече от предходната година.

Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представи общите резултати от годишника. Той подчерта, че седем години след влизането си в Европейския съюз, България не отчита значителен напредък в макроикономическото си развитие. Според г-н Стефанов, ниското класиране на България се дължи на продължаващата дефлация, непоследователните политики в енергетиката и липсата на прозрачност и безпристрастност в съдебната система. Въпреки че дефлацията би могла да бъде положителен фактор за конкурентоспособността на една страна, в България тя представлява заплаха за бизнес средата и възстановяването на икономиката след кризата. Намесата на сегашното и предишните правителства в образуването на цените на електроенергията за индустрията и за домакинствата също оказва негативно влияние върху икономиката. Г-н Стефанов добави, че за да се подобри конкурентоспособността на България е необходимо да се спазва върховенството на закона и да се осигури ефективното функциониране на съдебната система. Фактът, че след влизането си в ЕС в Хърватия не беше въведен Механизъм за сътрудничество и проверка, за разлика от България и Румъния, показва, че на България все се гледа като на страна-кандидатка за членство в ЕС. Проблемите в правосъдната система възпрепятстват развитието на местната бизнес среда, намаляват привлекателността на страната за чуждестранните инвестиции, бавят процедурата за присъединяването към Шенгенското пространство и влошават общата конкурентоспособност на страната.

Г-н Мартин Цанов, анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи повече подробности относно резултатите на IMD. Мястото на България тази година (56-то от общо 60 държави), подобно на миналите две години, показва тенденция към икономическа стагнация. Най-голямо подобрение сред анализираните индикатори се наблюдава в износа, което обаче е придружено от намаляване на вътрешното търсене. Транспортната инфраструктура също се развива добре, което се дължи предимно на финансирането от Европейските фондове. След въвеждането на плоския данък България традиционно заема добро място в класацията по отношение на фискалната политика. Сравнително бързите процедури за започване на нов бизнес също са положително оценени. Като индикатори будещи притеснение г-н Цанов посочи липсата на прозрачност при вземането на решения от правителството, недостатъчното финансиране за секторите образование и здравеопазване, все още ниския БВП на глава от населението в България и високата младежка и дългосрочна безработица. Г-н Стефанов допълни, че една от причините за ниския БВП на глава от населението в България е регресивната данъчна система, която е в тежест на голяма част от българското население.

Г-н Пламен Шалъфов, анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, коментира състоянието на сектора иновации и липсата на стимули за провеждането на научни изследвания в България. В настоящия контекст на избори за Европейския парламент, темата за иновациите не присъства в програмата на нито една политическа партия. Като основни недостатъци задържащи прогреса на иновациите г-н Шалъфов очерта липсата на ясна иновационна стратегия и нуждата от осъвременяване на настоящата, както и липсата на сътрудничество между различните агенции и министерства, отговорни за прилагането на иновационната политика. Централизираният подход на вземане на решения не позволява прилагането на целеви иновационни и изследователски мерки на местно ниво. В заключение г-н Шалъфов наблегна на прекратеното финансиране за изследователска дейност през последните две години и относително ниското заплащане на българските учени в сравнение с техните европейски колеги.

Г-н Мартин Владимиров, анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, направи преглед на текущите негативни развития в енергийния сектор. Той фокусира изказването си върху три проблема - регулаторна непредсказуемост, липса на прозрачност в решенията на правителството по отношение на инвестициите в големи проекти (например Южен поток) без провеждане на обществен дебат или анализ на разходите и ползите и ниското ниво на енергийна диверсификация в България. Той посочи, че един от ключовите фактори, определящи инвестиционните решения на фирмите, желаещи да преместят дейността си в друга държава, е цената на базовите стоки и обществените услуги, включително цената на електричеството, както и стабилността на тези пазари.

Участници в дискусията
Участници в дискусията
Г-н Мартин Цанов и г-н Руслан Стефанов
Участници в дискусията
Участници в дискусията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.