Skip to main content

На 1 юни 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2012 на IMD (IMD World Competitiveness Yearbook). Предходните издания на книгата за България намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи. Резултатите на страните в годишника се наблюдават внимателно от международните инвеститори, което прави данните за 2012 г. още по-важни за представените икономики. През 2012 г., конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 59 водещи национални и регионални икономики.

Даниела Минева, научен сътрудник към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи основните резултати и заключения от Годишника на световната конкурентоспособност 2012. Страната ни е заема 54-то място в цялостаната класация, докато в района на Европа, Близкия изток и Африка, България се на нарежда на 34-то място, измежду 37 икономики. От една страна, страната повишава своето представяне в сферата на публичните финанси, фискалната политика и международната търговия. От друга страна, обаче, релефът на българската конкурентноспособност продължава да се характеризира със силно изразени различия в нивото на конкурентноспособност и липса на хармонизация между различните показатели.

Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, определи петте основни предизвикателства пред българската конкурентноспособност, сред които:

  • Повишаване на квалификацията, с фокус върху дългосрочно безработните и младежката безработица;
  • Ограничаване на корупцията и избягване плащането на данъци;
  • Намаляване бюрокрацията и поощряване на качествените административни услуги, включително изграждане на е-правителство;
  • Създаване на адекватна рамка за научно-технологична и иновационна дейност – преминаване от ценова към иновационна конкурентноспособност;
  • Диверсификация при доставките на газ, подобряване на енергийните мрежи и енергийната ефективност, както и адекватно регулиране на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).
Участниците в пресконференцията
Даниела Минева, научен сътрудник към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията
Участниците в пресконференцията
Участниците в пресконференцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.