Skip to main content

На 14 май 2008 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2008. Пресконференцията се проведе в Зала 1 на Центъра от 10:00 ч. България за трети път е включена в най-реномираната ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките – IMD World Competitiveness Yearbook 2008: Годишникът на световната конкурентоспособност 2008 на IMD (International Institute for Management Development). Класацията оценява международната конкурентност на страната по това как работи икономиката (макроикономическа оценка на конкурентоспособността); как работи правителството; как работи бизнесът; и с каква инфраструктура разполагат (базова инфраструктура, технологична и иновационна инфраструктура, здравеопазване и образование).

Основните данни и изводи от класацията бяха представени от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията. Той подчерта важността на риска за българската конкурентоспособност, както от външни фактори като кредитната криза в САЩ и Европа и нарастващите цени на суровините, така и от вътрешни фактори като неизползваното на трудовия ресурс на България, липсата на обучени мениджъри, липсата на законодателна подкрепа на научната и изследователска инфраструктура от страна на държавата.

Тази година България се нарежда на 39-то място от общо 55 икономики, с две места по-напред в класацията в сравнение с миналата година. Положителното развитие се дължи на фактори като нарастващите международни инвестиции, стабилните публични финанси и стабилния валутен курс, намаляването на безработицата, ниския корпоративен данък, подобряването на базовата инфраструктура и по-евтините и по-достъпни технологии. Най-тревожните тенденции са в спада на позицията на България по отношение на трудовия пазар, обществено-политическата среда, научната инфраструктура. Все още като сериозни проблеми се разглеждат дефицитът по текущата сметка, износът на стоки, застаряването на населението, наличието на корупция и етичните практики на бизнеса.

Участниците в пресконференцията
Г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията
По време на събитието

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.