Skip to main content

На 14 май 2008 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2008. Пресконференцията се проведе в Зала 1 на Центъра от 10:00 ч. България за трети път е включена в най-реномираната ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките – IMD World Competitiveness Yearbook 2008: Годишникът на световната конкурентоспособност 2008 на IMD (International Institute for Management Development). Класацията оценява международната конкурентност на страната по това как работи икономиката (макроикономическа оценка на конкурентоспособността); как работи правителството; как работи бизнесът; и с каква инфраструктура разполагат (базова инфраструктура, технологична и иновационна инфраструктура, здравеопазване и образование).

Основните данни и изводи от класацията бяха представени от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията. Той подчерта важността на риска за българската конкурентоспособност, както от външни фактори като кредитната криза в САЩ и Европа и нарастващите цени на суровините, така и от вътрешни фактори като неизползваното на трудовия ресурс на България, липсата на обучени мениджъри, липсата на законодателна подкрепа на научната и изследователска инфраструктура от страна на държавата.

Тази година България се нарежда на 39-то място от общо 55 икономики, с две места по-напред в класацията в сравнение с миналата година. Положителното развитие се дължи на фактори като нарастващите международни инвестиции, стабилните публични финанси и стабилния валутен курс, намаляването на безработицата, ниския корпоративен данък, подобряването на базовата инфраструктура и по-евтините и по-достъпни технологии. Най-тревожните тенденции са в спада на позицията на България по отношение на трудовия пазар, обществено-политическата среда, научната инфраструктура. Все още като сериозни проблеми се разглеждат дефицитът по текущата сметка, износът на стоки, застаряването на населението, наличието на корупция и етичните практики на бизнеса.

Медиите за пресконференцията

The participants in the press conference
Mr. Ruslan Stefanov, Coordinator of the Economic Program at the Center for the Study of Democracy
Mr. Ruslan Stefanov, Coordinator of the Economic Program at the Center for the Study of Democracy and the participants in the press conference

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.