Skip to main content

На 9 май 2007 г. от 9:00 ч. Центърът за изследване на демокрацията организира пресконференция, на която беше представена позицията на България в Годишника на световната конкурентоспособност на IMD (International Institute for Management Development). С участието на Центъра тази година България за втори път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентноспособността на икономиките. Класацията ежегодно предоставя вече шестнадесет години анализи на конкурентоспособността на над 60 икономики в света.

Пресконференцията беше открита от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, който подчерта важността от точни, бързи и информирани политически действия, целящи повишаване на конкурентоспособността от страна на държавата, но в същото време обърна внимание и на нуждата да се повиши активността на бизнеса. Г-н Димитър Петков, заместник-директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия обърна внимание на необходимостта да се използват дългосрочни стратегии и планове, а не само отделни дейности за подпомагане на бизнеса.

Позицията на България в Световната книга на конкурентоспособността на IMD беше представена от д-р Константин Пашев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. Съгласно представените данни като най-голямо предизвикателство в средно- и дългосрочен план се очертава подобряването на човешкия капитал (повишаване на адекватността на образователната ни система, квалификацията и производителността на труда), а в краткосрочен план - подобрението на бизнес средата и корпоративното управление.

Според г-н Стоян Сталев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции стратегически най-голямо значение имат развитието на инфраструктурата и задържането на квалифицираните специалисти в България, както и подобряването на връзката между нуждите на бизнеса и образователната система.

Програма


Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България: тенденции и предизвикателства, 11 май 2006 г.
Медиите за конференцията

Mr. Dimitar Petkov, Deputy Director, Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (left) and Mr. Ruslan Stefanov, Economic Program Coordinator, Center for the Study of Democracy
The participants
Dr. Konstantin Pashev, Senior Fellow at the Economic Program, Center for the Study of Democracy
Mr. Stoyan Stalev, Executive Director, InvestBulgaria Agency

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.