Skip to main content

На 9 май 2007 г. от 9:00 ч. Центърът за изследване на демокрацията организира пресконференция, на която беше представена позицията на България в Годишника на световната конкурентоспособност на IMD (International Institute for Management Development). С участието на Центъра тази година България за втори път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентноспособността на икономиките. Класацията ежегодно предоставя вече шестнадесет години анализи на конкурентоспособността на над 60 икономики в света.

Пресконференцията беше открита от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, който подчерта важността от точни, бързи и информирани политически действия, целящи повишаване на конкурентоспособността от страна на държавата, но в същото време обърна внимание и на нуждата да се повиши активността на бизнеса. Г-н Димитър Петков, заместник-директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия обърна внимание на необходимостта да се използват дългосрочни стратегии и планове, а не само отделни дейности за подпомагане на бизнеса.

Позицията на България в Световната книга на конкурентоспособността на IMD беше представена от д-р Константин Пашев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. Съгласно представените данни като най-голямо предизвикателство в средно- и дългосрочен план се очертава подобряването на човешкия капитал (повишаване на адекватността на образователната ни система, квалификацията и производителността на труда), а в краткосрочен план - подобрението на бизнес средата и корпоративното управление.

Според г-н Стоян Сталев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции стратегически най-голямо значение имат развитието на инфраструктурата и задържането на квалифицираните специалисти в България, както и подобряването на връзката между нуждите на бизнеса и образователната система.

Г-н Димитър Петков, Заместник-директор, Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията
Участниците в пресконференцията
Д-р Константин Пашев, Главен експерт, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
Г-н Стоян Сталев, Изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.