Skip to main content

На 11 май 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира пресконференция, на която беше представена позицията на България в Годишника на световната конкурентоспособност на IMD (International Institute for Management Development). С участието на Центъра тази година България за първи път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентноспособността на икономиките. Класацията ежегодно предоставя вече шестнадесет години анализи на конкурентоспособността на над 60 икономики в света. По време на пресконференцията беше представена позицията на България в световен и регионален план и се обсъдиха необходимите мерки за подобряване на конкурентоспособността и иновативността на българската икономика.

Г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията посочи, че включването на България в престижната класация на IMD е доказателство за икономическа развитост. Г-н Стоян Сталев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции подчерта, че приоритет на икономическата политика на държавата трябва да бъде привличането на инвестиции – не само в сектора на услугите, но и в производството, и подобряване на нормативната рамка в тази област. Г-н Тошо Недялков, заместник-председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения също призова за прилагането на политика, която да осигури конкурентоспособността на България чрез използването на информационните и комуникационните технологии и да стимулира високотехнологичния износ.

Позицията на България в Годишника на световната конкурентоспособност на IMD беше представена от д-р Константин Пашев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. В класацията България заема 47 място от общо 61 пред страни като Италия, Румъния, Полша и Хърватия.

Сравнителните предимства на нашата икономика (позиции между първите десет) са в стабилната макроикономическа среда и сравнително високия ръст на глава от населението, ниските данъци, експорта на услуги, бюджетния баланс, заплащането на труда и разходите за труд за единица продукция, инвестициите в телекомуникации като процент от БВП.

Заедно с това, обаче класацията показва и областите, които нанасят най-голяма вреда на нашата конкурентоспособност (позиции след 50-то място): нелоялната конкуренция, бюрократичните пречки пред бизнеса, недостатъчната защита на личността и собствеността, сивата икономика, качеството на корпоративното управление и особено на маркетинга, енергоемкостта на икономиката, ниският дял на високотехнологичния експорт и на разходите за изследвания и иновации на фирмите.

За повече информация: Център по международна конкурентоспособност на IMD www.imd.ch/wcc

Програмa

Медиите за пресконференцията
 

From left to right: Mr. Ruslan Stefanov, Coordinator, Economic Program, Center for the Study of Democracy; Mr. Stoyan Stalev, Executive Director, InvestBulgaria Agency and Mr. Tosho Nedyalkov, Deputy Chairman, State Agency for Information Technology and Communications
Mr. Stoyan Stalev, Executive Director, InvestBulgaria Agency (left) and Mr. Tosho Nedyalkov, Deputy Chairman, State Agency for Information Technology and Communications
Dr. Konstantin Pashev, Senior Fellow at the Economic Program of the Center for the Study of Democracy
The participants in the press conference

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.