Skip to main content

Международна конференция „Ресоциализация на осъдените в Европейския съюз: укрепване на ролята на гражданското общество”

23:00
Участници

На 19 януари 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе международна конференция на тема „Ресоциализация на осъдените в Европейския съюз: укрепване на ролята на гражданското общество” с участието на експерти от Белгия, Германия, Испания, Литва, Италия и на юристи и представители на държавните институции и гражданското общество в България.

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра, приветства участниците и представи накратко инициативата „Ресоциализация на извършителите на престъпления в Европейския съюз: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC), координирана от Центъра за изследване на демокрацията с подкрепата на Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие”. Тя изтъкна, че в актуализираната стратегия за съдебна реформа на Република България е отделено специално място на пенитенциарната реформа.

Г-н Андрей Янкулов, заместник-министър на правосъдието, подчерта значението на независимия мониторинг в местата за лишаване от свобода, който може да идентифицира проблеми, останали скрити за държавните институции. Той обяви, че в тази връзка Министерството на правосъдието ще продължи да поддържа тясно сътрудничество с неправителствените организации.

В изказването си г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България, подчерта, че темата за ресоциализацията непременно засяга въпроса до каква степен хората са десоциализирани в местата за лишаване от свобода. Той призова за спешни мерки в сферата на детското правосъдие и ресоциализацията на деца, преминали през местата за лишаване от свобода, и поздрави Министерството на правосъдието за новата стратегия за съдебна реформа, която за първи път включва в целите си защитата на правата на човека. Г-н Пенчев подчерта отговорността на омбудсмана да защитава правата не само на лишените от свобода, но и на служителите в българската пенитенциарна система.

Г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра, представи разработения в рамките на инициативата Индекс за оценка на условията в затворите. Той поясни целите на индекса, индикаторите, от които се състои, методологията за събиране на данни и изложи резултатите от пилотното тестване на индекса в девет места за лишаване от свобода в България, Германия, Испания и Литва.

Г-н Любомир Крилчев, директор на Дирекция „Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека” към Омбудсмана на Република България, представи международната и национална правна рамка на Националния превантивен механизъм, осъществяващ мониторинг на местата за лишаване от свобода в България.

Г-н Алесио Скандура, Асоциация „Антигона”, Италия, представи резултатите от изследването на Европейската обсерватория за затворите „Условия в местата за задържане в ЕС” (prisonobservatory.org). Той разказа за основните цели на проучването, заключенията относно незадоволителното състояние на затворите в ЕС и добрите практики, идентифицирани в рамките на изследването.

Д-р Мартинас Василиускас, главен юридически съветник, Служба на парламентарните омбудсмани на Република Литва, сподели своя опит в защитата на правата на лишените от свобода в Литва. Той подчерта, че голяма част от проблемите в пенитенциарната система са резултат от липсата на политически интерес към правата на лишените от свобода.

По време на следобедната сесия г-жа Анна Любенова, секретар и член на Управителния съвет на Фондация „Инициатива за здраве“, представи проблемите, свързани с наркотиците и ХИВ в затворите, като обърна специално внимание на недостатъчните възможности за лечение и психосоциална рехабилитация на зависимите. Г-жа Любенова запозна участниците и с най-новата инициатива на организацията за насърчаване на швейцарско-българското сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затворите.

Проф. д-р Кристин Гребш и д-р Свен-У. Буркхарт, Университет за приложни науки и изкуства – Дортмунд, Германия, представиха изследването на тема „Санкциите на свобода: възможна алтернатива на лишаването от свобода в ЕС”. Те говориха за проблемите и потенциала на санкциите без лишаване от свобода, като предупредиха, че има недостиг на сравнителни данни за ефективността на тези санкции поради особеностите, свързани с тяхното изпълнение.

Г-жа Вероника Минкова, младши консултант, Дирекция правосъдие и вътрешни работи, ICF International, представи опита на ICF в осъществяването на европейски и национални изследвания и оценки в областта на наказателното правосъдие, лишаването от свобода и задържането. Тя се спря на избрани проучвания от портфолиото на компанията, включително разработени анализи и оценка на проекти в областта на правата на пострадали и осъдени, деца в съдебно производство, миграция и убежище и визова политика на ЕС.

В дискусията доц. д-р Емил Маджаров, преподавател по пенитенциарна психология в Югозападния университет, спомена за съществуващ стандарт, изработен от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в сътрудничество с британски експерти през 2009 г., който обаче все още не се прилага на практика. Г-н Димитър Марков изрази готовността на Правната програма на Центъра да интегрира в индекса и други съществуващи модели, за да се създаде работещ и приложим инструмент. Г-жа Лиляна Събева, секретар на Наблюдателна комисия, Столичен общински съвет, предложи наблюдателните комисии, заложени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, да бъдат използвани като ресурс за укрепване на ролята на гражданското общество в изпълнението на наказанията, както и да се въвличат неправителствени организации в провеждането на обучения в местата за лишаване от свобода. Адв. Динко Кънчев, Фондация „Български адвокати за правата на човека”, припомни, че темите на дневен ред на конференцията са обсъждани дълги години и има добри идеи и стратегии, които обаче не се прилагат на практика поради липса на политическа воля. Той също така изрази съжалението си, че Съветът по изпълнение на наказанията не функционира. Г-н Росен Желязков, главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, информира участниците, че възобновяването на дейността на Съвета по изпълнение на наказанията е сред приоритетите му като главен директор, както и че към момента броят на лишените от свобода в страната е намалял от 8800 на 7600 души, което е намалило нивото на пренаселеност на затворите. Той уточни, че предвид заложените стандарти в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, които трябва да бъдат изпълнени до 2019 г., са закрити девет ареста и се правят стъпки за изграждане на нови места за лишаване от свобода, за подобряване на съществуващите и за намаляване на броя на следствените арести. Г-н Алесио Скандура изясни влиянието на Европейския съд за правата на човека за реформата на пенитенциарната система в Италия. Д-р Мартинас Василиускас, проф. д-р Кристин Гребш, д-р Свен-У. Буркхарт и д-р Алехандро Фореро Куейар споделиха опита на техните страни за намаляване на пренаселеността в затворите и подобряване на защитата на правата на лишените от свобода.


Публикации:
Индекс за мониторинг на условията в затворите: методология и пилотни резултати
Уязвими групи лишени от свобода: Наръчник
Наказание на свобода: възможни алтернативи на затвора в Европейския съюз

По време на откриването на конференцията
Г-н Росен Желязков, главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”
Доц. д-р Емил Маджаров, преподавател по пенитенциарна психология в Югозападния университет
Г-жа Вероника Минкова, младши консултант, Дирекция правосъдие и вътрешни работи, ICF International
Проф. д-р Кристин Гребш, Университет за приложни науки и изкуства – Дортмунд, Германия

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.