Skip to main content

Международна конференция "Повишаване информираността на МСП за предимствата на арбитража и на алтернативното решаване на спорове - подходи и най-добри практики на ЕС"

Конференцията се проведе на 22-23 април, 2004 г. в София. Тя беше организирана от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и беше насочена към популяризирането на алтернативните способи за решаване на спорове, най-вече арбитража и медиацията, и обмен на информация и мнения по темата.

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията представи съвместно с д-р Силви Чернев, председател на Арбитражния съд при БТПП доклад на тема "Посредничеството и помирението - алтернативни способи за разрешаване на правни спорове.Проблеми на законодателната уредба и практиката в България."

Докладите от конференцията бяха издадени в сборник (на български и английски език), който ще бъде разпространен сред широк кръг организации,институции и експерти.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.