Skip to main content

Международна конференция на тема "Прозрачността в неправителствения сектор"

"Неправителствените организации трябва да бъдат пример за прозрачност", декларира Международна конференция с участието на Коалиция 2000.

“Единственото общо нещо между неправителствените организации е, че те са различни,” заяви г-н Фритц Хондиус пред международната конференция, която създаденият от него “Юрофил Тръст” организира в Амстердам на 27-28 септември 1999 г. Според г-н Хондиус, макар неправителствените организации да са различни, всички те трябва да бъдат прозрачни, за да могат да изпълняват своята обществена мисия.

Пред конференцията в Амстердам бе представен за разглеждане важен случай от практиката - проектът за Закон за неправителствените организации в Русия, който в скоро време ще бъде предоставен на руските власти. Коалиция 2000 бе представена на конференцията от координатора на програмата г-н Емил Ценков. Участниците в конференцията се обединиха около идеята, че е необходимо да се насърчава международното сътрудничество в областта на борбата с корупцията. Това изглеждаше лесно за постигане от столицата на Холандия, известна със своята откритост към света.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.