Skip to main content

Международен семинар по проблемите на домашното насилие и насилието основано на полов признак

16:00

Въпреки че през последното десетилетие България прие редица закони и подзаконови актове, както и промени в съществуващите норми, свързани с домашно и основано на пола насилие, страната все още има да извърви дълъг път, за да приведе своето законодателство и практики в пълно съответствие със стандартите на ЕС и Съвета на Европа.

В периода 02-04 декември 2015г. в зала “Две” на хотел “Рила”, София, фондация „Партньори-България“, в партньорство с Академия по права на човека, Норвегия и Центъра за изследване на демокрацията, организира семинар с международно участие на тема “Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак в контекста на спазване на правата на човека. Добри практики при подпомагане на жертвите на насилие в Норвегия”.

Очаквани участници в обучението са представители на Агенция за социално подпомагане, ГД „Национална полиция“, ОДМВР – Бургас, ОДМВР – Пловдив, ОДМВР – Стара Загора, Съюз на съдиите, Софийски районен съд, Софийски градски съд, Окръжен съд – Шумен. От неправителствения сектор се очакват организации, поддържащи кризисни центрове за предоставяне на услуги на жертви на насилие, както и такива, работещи в областта на защита на правата на жертвите и човешките права като цяло.

Мащабът на проблема за домашното и основано на пола насилие и необходимостта от подобряване на механизма за подкрепа на жертвите ще бъдат сред основните теми на семинара. Ще бъдат представени добри практики за адресиране на проблема в Норвегия.

Основни водещи и лектори на семинара ще бъдат г-жа Лилиан Хьорт от Академия по права на човека, Норвегия и д-р Солвейг Бергман от Норвежкия център за изследване на насилието и травматичния стрес.


Събитието се осъществява в рамките на "Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие". Финансирането се осигурява по Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие основано на полов признак” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014г., а заявител на проекта е Министерството на вътрешните работи.

Славянка Иванова, старши анализатор, и д-р Мила Манчева, научен сътрудник, Социологическа програма, Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.