Skip to main content

Преодоляването на икономическите и демократичните предизвикателства в Югоизточна Европа налага промяна на поведението и активизиране на гражданското общество. Ситуацията в региона така доказва, че антикорупцията не е крайна цел, а непрекъснат процес на отстояване на демокрацията и взаимен контрол на властите. За да подпомогне антикорупционните експерти, регионалната инициатива „R2G4P – платформа за регионално публично-частно партньорство и добро управление“ проведе двудневно лятно училище на 7 и 8 октомври 2021 г. с основен фокус мониторинг на корупцията и уязвимостите, свързани със завладяване на държавата. Лятното училище се проведе в три сесии, структурирани според основните методологии на инициативата.

Първата сесия предостави обстоен анализ на ключовите рискове за почтеността на обществените поръчки в региона и представи ефикасни методи за разпознаването и оценката им. Лекторите от Института за прозрачно управление, Унгария, обясниха, че корупцията в обществените поръчки има за цел сключването на договори с неправомерно предпочетен кандидат. Това се постига като се избягва конкуренцията или се облагодетелства конкретен кандидат (например като се изготвят прекалено специализирани техническите спецификации или се изнася вътрешна информация). Те също отбелязаха, че неправомерно поведение може да има във всички ключови фази на обществените поръчки – планирането и публикуването на обявата, подаването и оценяването на офертите, възлагането и изпълнението на договорите. С цел засичане на потенциални корупционни схеми, могат да се използват аналитични инструменти като безплатната платформа Opentender.eu, която наблюдава индикатори, вкл. дял договори със само един кандидат, директно връчени договори, липса на публикувани обяви в официален вестник, кратки периоди за подаване на оферти, брой промени в отворените обяви или в договорите. Експертите препоръчаха анализът на данни за обществени поръчки да се използва за реформи, като промени в праговете за обществени поръчки или въвеждането на нови правила за отчетност.

По време на втората сесия, експертите от Центъра за изследване на демокрацията представиха теоретичните подходи за оценка на завладяването на държавата на секторно ниво и методологиите за идентифициране на риска за монополизация на пазара. Лекторите отбелязаха, че независимо от прикрития характер на феномена „завладяване на държава“, той има директно влияние върху публичните политики, оставяйки дългосрочни и видими следи в публичното пространство. „Диагностична оценка на завладяването на държавата“ (SCAD) предоставя на изследователите и политиците инструмент, чрез който може да се наблюдава натискът за завладяване на държавата и да се адресират идентифицираните пропуски в политиките. Допълнително предимство на този инструмент е неговата гъвкавост; той може да се адаптира лесно и да се прилага в различни държави и в различни икономически сектори.

На втория ден, експертите от Центъра за изследване на демокрацията представиха инструментa MACPI (Система за мониторинг на антикорупционните мерки). MACPI е приложен в повече от 20 публични институции в Европейския съюз и Западните Балкани като гранична полиция, трудови инспекторати, данъчни власти, строителни инспекции, общини, вътрешни министерства и антикорупционни агенции. Инструментът предоставя детайлна оценка на антикорупционните политики на индивидуалните публични институции чрез количествени анкети между служителите, външни експерти и клиенти на институцията. MACPI позволява на ръководството на оценявания публичен орган да идентифицира и управлява по-добре съществуващите и появяващите се корупционни рискове в неговата работа.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.