Skip to main content

Културна и гражданска ориентация на жени, получили международна закрила

23:00

В контекста на увеличения бежански поток към Европейския континент от 2014 година насам от изключителна важност за страните членки е да предложат и приложат практически решения и инструменти за адресиране на съществуващите слаби страни в системите за прием и интеграция на мигранти и бежанци. През втората половина на 2018 г. ситуацията по отношение приема на бежанци в някои страни-членки претърпя съществени промени. Такива се наблюдават в Италия, където новосформираното правителство на Джупе Конте започва да атакува традиционно добре организираната и обезпечена система за прием и интеграция на бежанци. Промени се наблюдават и в Испания, където е налице рязко увеличение на вълната от бежанци и мигранти, което затруднява функционирането на съществуващите системи за прием и интеграция, пригодени за работа с по-малък обем новопристигащи. Промени се наблюдават и в България и Гърция, където бежанският поток отслабва. 


На 7 и 8 февруари 2019 г. Центърът за изследване на демокрацията бе домакин на семинар, на който бяха обсъдени резултатите от проведени пилотни обучения за културна и гражданска ориентация на жени, получили международна закрила в България, Гърция и Малта. Семинарът събра представители на изследователски институти и организации, предоставящи услуги в областта на миграцията и убежището, от пет държави-членки на ЕС. Събитието е част от международна инициатива, стартирала през 2017 г. с участието на Центъра за изследване на демокрацията - България, ELIAMEP - Гърция, MELISSA Network - Гърция, People for Change Foundation - Малта, CCAR - Испания, CENSIS – Италия и СиВиЕс – България.  


Участниците в семинара представиха тематичния фокус, методите и общите обучителни подходи на националните модули за културна и гражданска ориентация, разработени в България, Гърция и Малта и насочени към жени, получили международна закрила. Бяха разгледани положителните резултати и предизвикателствата при провеждането на пилотните обучения в трите държави. На дискусия бяха поставени четири въпроса, от ключово значение за успешното провждане на обучения за бежанци, а именно: осигуряване на непрекъсната посещаемост, добро сътрудничество между членовете на обучителните екипи (обучители, преводачи и гост-лектори), обучение по трудова ориентация  на жени-бежанки, които нямат готовност да започнат работа и приложимост на обучителните модули в различни национални контексти. В хода на обсъждането бяха формулирани препоръки за финализиране на националните модули за културна и гражданска ориентация в България, Гърция и Малта и за последващото им предаване за ползване от национални институции и организации, работещи в областта на убежището и миграцията. 
 

Участниците по време на семинара, София, 7-8 февруари 2019 г.
Участниците по време на семинара, София, 7-8 февруари 2019 г.
Участниците по време на семинара, София, 7-8 февруари 2019 г.

С финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на

Европейския съюз

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.