Skip to main content

Kултурна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила

В търсене на практически решения и инструменти за адресиране на съществуващите слаби страни в системата за прием и интеграция на бежанци в България, Център за изследване на демокрацията разработи модул, който да подпомогне работата на обучители в осъществяването на културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила в страната. Публикацията предоставя систематизирана информация по основни теми на културната и гражданската ориентация, както и набор от методи и техники на обучение. В допълнение е предложена цялостна обучителна програма, която да улесни адаптацията и интеграцията на бежанци на основата на комплексно запознаване с приемното общество и активно взаимодействие с живата гражданска, социална и културна среда в страната.

На 23 април 2019 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе семинар, на който събра представители на държавни институции и неправителствени организации, предоставящи услуги в областта на миграцията и убежището, за да представи разработеният обучителен модул. Събитието бе открито от Янита Манолова, Директор на Дирекция „Социална дейност и адаптация“ при Държавна агенция за бежанците и Емилия Братанова, експерт по интеграция към Върховния комисариат за бежанците към ООН в България. Д-р Мила Манчева, директор на Социологическа програма на Център за изследване на демокрацията представи основните цели и компоненти на обучителния модул, а Катерина Стоянова от Си Ви Ес – България направи обобщение на основни наблюдения и препоръки извлечени от осем месечно пилотно тестване на модула в общо петдесет обучителни сесии с лица, търсещи убежище или получили международна закрила.

Участниците в семинара се включиха в дискусия относно възможностите за приложение на обучителния модул в рамките на съществуващи програми за подкрепа на бежанци, както и в контекста на бъдещи нови мерки в областта на адаптацията и интеграцията на лица от тази целева група. Активно участие в дискусията взеха представители на Държавна агенция за бежанците, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование, Столична община, Район „Витоша“ и „Красно село“, Върховен комисариат за бежанците към ООН, Български червен кръст, Факултет по „Педагогика“ към Софийски Университет и други. Бяха очертани първи стъпки за включване на обучителния модул в работата на някои от организациите, предоставящи подкрепа на лица, търсещи убежище и получили международна закрила в страната.

 

По време на семинара "Културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила", 23 април 2019 г.
Говорителите по време на семинара "Културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила", 23 април 2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.