Skip to main content

Кръгла маса: Трансатлантическа солидарност в условия на криза

Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Трансатлантическа солидарност в условия на криза”. Специален гост беше г-н Фредерик Кемп, президент и главен изпълнителен директор на Атлантическия съвет на САЩ. В кръглата маса взеха участие членове на правителството, икономисти и дипломати.

В краткото си изложение г-н Кемп отбеляза, че настоящата икономическа криза, засягаща Америка и Европа, следва да се разглежда като много важен момент в историята на западния свят, подобно на края на първата и втората световна война и на падането на комунизма. Съществува голяма вероятност това развитие на нещата да създаде екзистенциална криза за Европа. Въпреки че все още е трудно да се предскажат последствията, кризата би могла да доведе до големи институционални промени в световното управление. САЩ определят Европейския съюз (ЕС) като стратегически партньор, с когото да отстояват западните демократични ценности, но Европа трябва да разреши вътрешните си проблеми и да дефинира ясно външната си политика. Единството на Европа е застрашено от нарастващото разделение между севера и юга, особено в резултат на разпадането на френско-германския съюз и „присъединяването“ на Франция към южната група страни. В този смисъл един от приоритетите на Атлантическия съвет е да се постигнат по-устойчиви търговски отношения между САЩ и ЕС, което би върнало Европа към икономически растеж. Настоящата администрация на САЩ се надява да въведе Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП) преди края на мандата си. Г-н Кемп подчерта, че ТТИП може да бъде важен фактор за оставането на Великобритания в ЕС, както и че партньорството би било по-успешно, ако в него се включи и Турция.

Г-н Любомир Христов, член на консултативна група към Европейския банков орган, подкрепи тезите на г-н Кемп, като подчерта колко е важно да бъде превъзмогната кризата в еврозоната, за да се съхранят идеалите, споделяни от атлантическите партньори. Г-н Христов посочи, че мерките за финансови ограничения не би трябвало да се прилагат еднакво във всички страни- членки, тъй като това би довело до неустойчиви нива на публичните дългове. Що се отнася до високите нива на безработица и нарастващите разлики в цените и нивата на конкурентоспособност между северните и южните държави той подчерта, че обичайният подход на ЕС, основаващ се на правила, трябва да бъде заместен с конкретни анализи и целенасочени мерки.

По време на последвалата дискусия бившият министър на отбраната г-н Аню Ангелов обърна внимание на връзката между икономическото сътрудничество и въпросите на сигурността и отбеляза, че по този въпрос става все по-трудно да се стигне до съгласие в НАТО. В тази насока посланик Бойко Ноев, главен експерт в програма сигурност на Центъра за изследване на демокрацията отбеляза, че съюзниците в НАТО би трябвало да направят оценка и да си вземат поука от опита си в Афганистан, преди да възникнат нови конфликти. В заключение г-н Тодор Тагарев, министър на отбраната в служебното правителство подчерта, че има опасност кризата да намали степента на ангажираност на страните-членки по отношение на партньорските им задължения към ЕС и НАТО, а оттам и да се намалят възможностите на тези организации.


Снимки

Mr. Frederick Kempe, President and CEO of the Atlantic Council of the United States
Mr. Lubomir Christoff, Member of the Bank Stakeholder Group at the European Banking Authority
Participants in the round table
Mr. Anyu Angelov, former Minister of Defence of the Republic of Bulgaria
Dr. Ognian Shentov, Chairman, Center for the Study of Democracy

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.