Skip to main content

Кръгла маса: Предизвикателства пред публичната политика за развитие на гражданското общество

На 30 май 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе кръгла маса на тема „Предизвикателства пред публичната политика за развитие на гражданското общество”. Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, приветства участниците и припомни важността на дебата и стратегията за регистърна реформа в България. Тя призова за съвместни усилия на гражданския сектор, насочени към създаване на централен електронен регистър на юридическите лица с нестопанска цел, което да допринесе в борбата с нерегламентираните практики и да осигури прозрачност на сектора.

Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи опита на страните от Западните Балкани в отношенията между гражданското общество и публичната власт с фокус върху наскоро стартиралата инициатива на Центъра и партньорски организации в областта на борбата с корупцията. Той акцентира върху примери за добри практики от региона във взаимодействието с държавата, които биха имали положителен ефект и в България. Между тях е фондът за подпомагане на гражданското общество в Хърватия, чиято цел е осигуряването на национално съфинансиране, което да даде тласък за развитие на националните неправителствени организации. Друга добра практика, съществуваща вече в Сърбия, е разработването на офис за работа с гражданското общество към Парламента. Г-н Стефанов приключи с обобщението, че настоящият момент в България е подходящ за полагането на съвместни усили на гражданския сектор и правителството за формирането на такъв офис.

Г-жа Павлина Филипова, консултант на свободна практика, сподели опита си като доскорошен сътрудник в донорската програма на Балканския тръст за демокрация в сферата на доброто управление на неправителствения сектор с акцент върху опитa на Фонд България. Тя подчерта, че секторът трябва да се обедини около няколко приоритетни области - конкурентоспособност, информационни технологии, връзка между образование и бизнес – сфери, в които действително може да окаже влияние. Не трябва да се забравя обаче, че неправителствените организации не са само доставчици на услуги. Затова трябва да се разгледа сериозно потенциалът им като агенти в застъпническата дейност и външната политика.

Някои спешни мерки, които трябва да се предприемат с оглед укрепването на неправителствения сектор, са възстановяване на връзката между гражданските организации и самите граждани – и представителност и легитимност на гражданската сфера; стимулиране на процеса на вътрешно консолидиране на сектора, за да бъде той единен и да отговаря на обществените очаквания; създаване на добра нормативна среда и регулаторен механизъм, за да има прозрачност и гражданите да възвърнат доверието си в сектора; финансова стабилност на сектора, която да дойде и от участие в структурните и кохезионните фондове в следващия програмен период с улеснен достъп до средствата и облекчаване на бюрократичните пречки; участието в международна дейност, участие във вземането на решения на европейско ниво.

Г-н Павел Антонов, изпълнителен координатор на BlueLink.net и социален изследовател към Open Space Research Centre, Open University, Великобритания, говори за самоуправлението в гражданския сектор и добрите практики на гражданско участие в прилагането на законите с помощта на информационните технологии. Той посочи примери от работата на информационната мрежа BlueLink.net и взаимодействието ѝ с Министерство на околната среда и водите. Разказа и за успешни инициативи, осъществени в интернет пространството, като платформите за подаване на гражданки сигнали за сеч в горите, за проблеми в градската среда и за ограничаването на тютюнопушенето на обществени места. Уроците от тези платформи за директно участие отново потвърждават нуждата и ползотворния ефект от сътрудничеството на неправителствения сектор и държавните органи. В обобщение г-н Антонов изтъкна, че виждането за гражданския сектор като доставчик на услуги е симптом, че обществото е принудено да мисли в икономически понятия. Той подчерта, че докато липсва държавна подкрепа в тази сфера, това мислене само ще се усилва. Проблемите са комплексни и са следствие от цялостното влошаване на нивото на демокрацията. За овладяването им не е достатъчно осигуряването на формални параметри, като информационен регистър на неправителствените организации. Такъв сам по себе си не може да компенсира нуждата секторът да стъпи върху реалния потенциал на обществото да захранва граждански структури. Използването на интернет е улеснение, но състоянието на гражданското общество ще се подобри едва след като се стабилизират функциите на съпътстващите го институции: свободни медии и работещи държавни органи.

Г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор от Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, синтезира резултатите от анализа на количествените характеристики на нестопанския сектор в България за периода 2007 г.-2012 г, който в момента се изготвя от Центъра. Броят на регистрираните неправителствени организации нараства постоянно, като до момента по данни на Националния статистически институт те са около 41 хиляди, от които 40 хиляди активни (за сравнение към 2001 г. са били 1000). От тях само около 10 хиляди се отчитат ежегодно. 2700 организации отчитат приходи и от стопанска дейност, а 1200 от тях имат повече приходи от стопанска, отколкото от нестопанска дейност. Като се има предвид слабият контрол и прозрачност, тази тенденция крие риск от злоупотреби. Най-слаба е прозрачността в управлението на големите организации, такива с годишен оборот над 0.5 млн. лв., наброяващи в момента около 180. Половината от тях не са регистрирани в обществена полза.

Г-н Ялъмов призова за пореден път към постигане на представителност и легитимност на сектора. Това обаче трябва са стане не чрез вътрешно консолидиране, а чрез обособяване на организациите, специализирани в различни области, като така ще се запази здравословното разнообразие в него и ще се осигури вътрешно регулиране.

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията;
Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията (ляво); Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията (дясно)
Г-жа Павлина Филипова, консултант на свободна практика
участници в кръглата маса
Г-н Павел Антонов, изпълнителен координатор на BlueLink.net и социален изследовател към Open Space Research Centre, Open University, Великобритания

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.