Skip to main content

На 23 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, свързана с процеса на разработване на оценка на въздействието, прилаган от Matrix Insight, Великобритания. Специални гости бяха г-н Усман Кан, управляващ директор на Matrix Insight и г-жа Габриеле Бирнберг, главен консултант. Те запознаха присъстващите с организационната структура на компанията, както и с областите, в които се предоставят консултантските услуги. Г-н Кан и г-жа Бирнберг представиха методологията и най-важните резултати от няколко проекта, реализирани от отдел „Престъпност и правосъдие” на Matrix Insight. Проведени са редица изследвания, оценявания и оценки на въздействието, свързани с публичните и вътрешните политиките на Европейската комисия, както и с тези на агенциите в областта на предотвратяването на измамите, имиграцията и търсенето на убежище, нелегалната търговия с наркотици, процесуално право и права на жертвите. Един от примерите, представен пред аудиторията бе изследване, свързано с икономическия аспект на разпространението на наркотици във Великобритания, при което Matrix Insight събира и анализира данни за „цикъла” на сделките с наркотици, въз основа на информация от интервюта със задържани дилъри във Великобритания.

Г-н Кан представи фазите, през които преминава разработването на добра оценка на въздействието, както и влиянието й при формирането на политики на национално и европейско ниво. Г-жа Бирнберг се спря и на методите, които се прилагат при разработване на оценката на въздействието, както и разликите между оценката на въздействието и оценяването.

from left to right: Ms. Gabriele Birnberg, Principal Consultant, Matrix Insight, UK; Mr. Usman Khan, Managing Director and , Matrix Insight, UK
Participants in the round table.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.