Skip to main content

Кръгла маса: Използването на подслушвателни устройства при разследване на организирана престъпност и корупция

23:00

На 20 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Използването на подслушвателни устройства при разследване на организирана престъпност и корупция”. Специален гост бе г-н Питър Айнсуърт, заместник-ръководител на отдел “Етично поведение” в дирекция “Наказателно правосъдие” на Министерството на правосъдието на САЩ. Бяха обсъдени проблемите, пред които е изправено българското правосъдие при разрешаване на дела, свързани с корупцията и организираната престъпност, особено когато става дума за висши държавни служители. Г-н Айнсуърт бе запознат с функциите на новосъздадения специализиран съд в България по отношение разглеждането на дела на организираната престъпност. Г-н Айнсуърт сподели опит, свързан с използването на подслушвателни устройства, както и законовите ограничения при тяхното използване при провеждането на разследвания в САЩ. Той подчерта, че броят на подслушванията не се наблюдава, тъй като съществува детайлна система от защити, насочени към предотвратяване на злоупотребите при използването им, като например:

• Одобряване от съда на всяко използване на подслушвателни устройства

• Периодично (обикновено седмично) информиране на съда за хода на текущите разследвания и предоставянето на доказателства за необходимостта от продължаване на използването на подслушвателните устройства.

• Прилагане на стратегия за минимализиране на подслушванията на лична информация, която не се отнася до разследването (включително и технически средства)

• Задължително осведомяване на всички, които са били подслушвани след приключване на разследването

В допълнение, той спомена и разходите, необходими за провеждането на едно подслушване, което е още едно ограничение пред честото им използване. Г-н Айнсуърт обърна внимание на ролята на медиите при предотвратяване на прекъсването на важни корупционни разследвания.

Mr. Peter Ainsworth, Senior Deputy Chief, Public Integrity Section, Criminal Division, U.S. Department of Justice
Participants in the round table.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.