Skip to main content

На 21 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Измерване напредъка по отношение борбата с транснационалната организирана престъпност”. Специални гости бяха д-р Дженифър Рубин, директор на Програма „Общности, безопасност и правосъдие” на RAND Европа и г-жа Ема Дисли, изследовател. В презентацията си Д-р Рубин запозна участниците с предизвикателствата при измерване на транснационалната организирана престъпност. Формулирането на верни оценки е особено важно за получаване на положителни резултати от дейността на правоприлагащите органи при противодействието на този тип престъпност. През последните няколко години усилията са насочени към разработването на нови стратегии, политики и подходи за измерване на активността на нелегалните пазари и на престъпнте дейности в по-широки области. Тя подчерта, че изследването на данни, обхващащи повече области и разработването на клъстъри от индикатори подпомага значително както изграждането на по-пълна картина на транснационалната организирана престъпност, така и взаимодействието между различните нелегални пазари и легалната икономика.

На събитието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организраната престъпност” и анализатори.

Dr. Jennifer Rubin, Director, Communities, Safety and Justice Programme, RAND Europe
Participants in the round table.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.