Skip to main content

Кръгла маса: Форсайт за околна среда и енергетика: сътрудничеството между Европейския съюз и Китай

09:30

На 11 април 2011г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса с участието на делегация от Китай. По време на срещата беше дискутиран потенциала за сътрудничество между Европейския съюз и Китай в областта на околната среда и енергетиката.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, откри кръглата маса като представи темата за форсайт за околната среда и енергетиката. Той подчерта значимостта на енергийните въпроси и въпросите за околна среда за двата региона и отбеляза като важен фактор сътрудничеството между Европейския съюз и Китай. Той обясни необходимостта от дългосрочни форсайт проучвания и поясни, че България е на прага на подновяване на енергийните си ресурси и трябва да се справи с въпроси като намаляване на замърсяването, построяване на атомни централи, намаляване на вредните емисии и др. Г-н Стефанов представи кратък филм, включващ визията за бъдещето на технологиите и опазването на околната среда.

Г-н Джао Сюелин, Първи секретар на Посолството на Китайската народна република в Република България подчерта, че организирането на кръглата маса е резултат от дългогодишното сътрудничество между Центъра за изследване на демокрацията и Посолството на Китай в България.

Професор Сун-Тям Кху от Университета в Сърей, Великобритания представи проекта SPRING, координиран от университета. Основната цел на проекта е проучване и инвентаризация на китайския изследователски потенциал и опит в областта на околната среда и големите инфраструктурни проекти чрез използването на форсайт и изготвянето на пътна карта за научно сътрудничество между ЕС и Китай за период от 10 години. Този тригодишен проект има за цел да подпомогне Европейската комисия в определянето на бъдещи приоритети в сферата на околната среда чрез стимулиране на координацията и развитието на общи програми за научни изследвания.

Зоя Дамянова, Програмен директор, Фондация „Приложни изследвания и комуникации” продължи описанието на проекта SPRING и разясни форсайт методологията, която ще бъде приложена при изпълнението на проекта. Тя разясни, че участието на фондация „Приложни изследвания и комуникация“ в проекта е свързано с организация на дебати и работни групи за форсайт. Тя наблегна на онлайн проучване на ключовите технологии за опазване на околната среда, което има за цел да обхване голям брой изследователи и научни специалности. Очакваният резултат е програма за действие за следващите десет години и разширяване на дейността на международно равнище.

Професор Уей Мънг, Китайска научна академия за околната среда, дискутира развитието на научните изследвания по отношение на околната среда в Китай и технологическия напредък, който е постигнат за последните тридесет години. Професор Мънг посочи преимуществата на китайската система за опазване на околната среда, която включва административни, технологични и правни елементи за постигане на конкретни резултати. Той поясни, че китайското правителство полага равни усилия едновременно в икономическото развитие и в опазването на околната среда. По отношение на сътрудничеството с ЕС, професор Уей Мънг заяви, че научният поглед върху икономическото развитие е от съществено значение при справянето с проблемите в енергетиката и околната среда.

Професор Пламен Цветанов, Ръководител на лаборатория „Анализ на енергийни системи” към Българска академия на науките, дискутира три основни аспекта, свързани с темата. Първо, той представи модели на връзката между икономическо развитие, търсене и предлагане на енергия и действие върху околната среда, представящи сложността на задачата за форсайт за околната среда и енергетиката. След това дискутира накратко два изследователски проекта – върху външния компонент на цената на енергията и върху оценка на устойчиви енергийни проекти. Накрая професор Цветанов представи основните идеи в книгата „Електроенергията на България“. Той добави факта, че големият брой планирани енергийни проекти в България се дължи на преувеличеното търсене на енергия калкулирано от Национална енергийна компания на България. Той изтъкна, че България е 6.3 пъти повече енергоинтензивна от средното за европейските страни. Професор Цветанов препоръча бъдещите политики да се фокусират върху намаляване на интензитета на енергопотреблението, а не върху увеличаване на генерирания капацитет.

Професор Хао Уанг, Китайски научноизследователски институт за водни ресурси и хидроенергетика, представи основите инициативи на Китай във връзка с изследване на водните ресурси. Според професор Хао Уанг, Китай има неравномерно разпределение на водните ресурси в различни точки на страната и през различните годишни сезони и изследванията в сферата на водните ресурси се стреми да балансира наличието на вода през годината в страната, като същевременно опазва околната среда. Професор Уанг приветства сътрудничеството между Китай и ЕС и бъдещите развития в изследванията на околната среда.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.