Skip to main content

На 6 юни 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе кръгла маса на тема „Формиране на дългосрочни политики за подобряване на положението на пострадалите от престъпления” с участието на магистрати, адвокати и представители на гражданското общество.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра, приветства участниците и накратко представи основните дейности на организацията и инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“, в рамките на която се провежда кръглата маса. Тя изтъкна отдавнашния изследователски интерес на Центъра към подобряването на положението на уязвимите групи и другите инициативи на Правната програма в тази насока.

Г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра, описа основните параметри на инициативата за достъпа до правна помощ на пострадалите от престъпления, в която организацията участва. Тя подробно представи заключенията в националния доклад за България за правната помощ за пострадалите от престъпления, подготвен от екип на Правната програма, и посочи някои общи препоръки относно необходимите законодателни и практически мерки на защита на пострадалите от престъпления в България, формулирани от екипа на Правната програма в резултат от изследователската му работа в областта на правата на пострадалите.

Проф. д-р Добринка Чанкова, председател на Института за решаване на конфликти (ИРК), представи теорията и практиката на концепцията на възстановителното правосъдие, както се прилага по света, и основните видове процедури на възстановително правосъдие, известни на съвременните правни системи. Проф. Чанкова отбеляза празнините в българското законодателство, които не позволяват използването на медиация или подобни механизми в българския наказателен процес, и подчерта усилията на правната общност в страната за въвеждането й в законодателството и практиката. Тя също очерта усилията на Института по различни изследователски инициативи и приносът му на научно и политическо ниво.

Г-жа Светлана Шопова-Колева, прокурор в Софийска районна прокуратура, направи преглед на законодателството и политиките на държавите – членки на ЕС в областта на пострадалите от престъпления, проучени в изследователска инициатива, в която тя участва като експерт и практик. Тя отбеляза, че от сравнително-правна гледна точка България има високо ниво на законодателна защита на пострадалите от престъпления, но не всички мерки се прилагат в практиката.

Г-жа Владислава Дойчинова, адвокат от Пловдивската адвокатска колегия, представи иновативна електронна платформа за обучения и един от нейните модули, който позволява пострадалите от престъпления да се запознаят с правата си в наказателния процес и правото на обезщетение, както и ефективно да ги упражняват. Тя подчерта важността на правото на пострадалия на информация относно неговото правно положение и начините, по които новите технологии могат да помогнат за подобряване му.

В последвалата дискусия г-н Ивайло Иванов, управител на Българо-румънския трансграничен институт по медиация, описа накратко дейностите на Института за насърчаване на медиацията като част от младежкото правосъдие. Г-жа Рада Йосифова, адвокат от Софийската адвокатска колегия, говори за трудностите пострадалите от престъпления да получат обезщетение за неимуществени вреди, и от друга страна, за вредите, претърпени от физически лица, неправомерно обвинени от Прокуратурата, които по-късно подават жалби по Закона за отговорността на държавата и общините. Г-жа Мадлен Таниелян от Национална мрежа за децата описа усилията на Мрежата за подобряване състоянието на децата – пострадали и извършители на престъпления и дългосрочния принос на един от членовете на Мрежата – Института по социални дейности и практики с въвеждането на специализирани стаи за изслушване на деца по време на процеса. Г-жа Цветанка Спасова, главен секретар на Съюза на юристите в България, описа курсовете по медиация, които Съюзът преподава в продължение на много години.

По време на дискусията
Г-жа Цветанка Спасова, главен секретар на Съюза на юристите в България
Г-жа Мадлен Таниелян, координатор, Национална мрежа за децата
Г-жа Рада Йосифова, адвокат от Софийската адвокатска колегия, и проф. д-р Добринка Чанкова, председател на Института за решаване на конфликти (ИРК)
Г-н Ивайло Иванов, управител на Българо-румънския трансграничен институт по медиация

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.