Skip to main content

Корупционни индекси за април 1999 отбелязват понижение

Практическата ефикасност на корупцията продължава да намалява, показват Корупционните индекси на Коалиция 2000 за второто тримесечие на 1999 г. В сравнение с февруари 1999 г. индексът е намалял от 6.9 на 6.7. Намалението е значително по-голямо в сравнение с юни 1998 г., когато стойността на индекса е била 7.4.

Податливостта към корупцията също отбелязва спад. През април 1999 г. стойността на индекса е 3.2 - с 0.8 пункта по-ниска спрямо февруари същата година и с 1.7 пункта по-ниска от месец юни 1998 г. Изследването регистрира и намаление на корупционния натиск - от 1.7 през февруари до 1.5 през април 1999 г. В сравнение с юни 1998 г. намалението е значително - от 2.1 до 1.5.

Слабо намаление отбелязва и индексът на корупционните действия. Стойността му през месец април 1999 г. е била 0.9, докато през февруари същата година и през юни 1998 г. тя е 1.0. Положително развитие има и при индекса за оценка размерите на корупцията. Той е намалял от 6.5 през февруари 1999 г. до 6.3 през април 1999 г.

В същото време индексът на принципната допустимост към корупцията се е увеличил с 0.1 пункт в сравнение с февруари 1999 г. и през април 1999 г. достига 2.1, докато през юни 1998 г. е бил 1.5. Корупционните очаквания на населението остават високи. През април 1999 г. индексът на корупционните очаквания се е запазил на нивото си от февруари същата година - 5.4, докато през месец юни 1998 г. е имал стойност 5.0.

Априлското изследване на Коалиция 2000 не показва съществена промяна в класацията на най-корумпираните професии. На първо място са митничарите, следвани от адвокатите, съдиите и прокурорите. След тях са полицейските служители и бизнесмените. Прави впечатление, че лекарите са слезли надолу в класацията от 3-то място през февруари 1999 г. до 7-мо място през април същата година. Следват ги данъчните служители, служителите в министерствата и следователите.

За първи път социологическото проучване на Коалиция 2000 прави класация на най-корумпираните институции. Според анкетираните това са митниците, съдебната система и Агенцията за приватизация. Следват ги полицията, данъчните служби и Агенцията за чуждестранна помощ. Най-слабо корумпирани според гражданите са Президентството, Националният статистически институт и армията.

Виж индексите

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.