Skip to main content

Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки

17:00

На 15 февруари 1999 г. влезе в сила Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки. Конвенцията е изготвена в рамките на Работната група на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по въпросите на корупцията в международните търговски сделки, в която участват 29 страни-членки на ОИСР и 5 страни нечленуващи в организацията, между които и България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.