Skip to main content

Конференция "Омбудсманът, гражданското общество и държавните институции в България"

На 9 септември 1999 година Центърът за социални практики, който е един от партньорите в Коалиция 2000, бе домакин на конференция под надслов “Омбудсманът, гражданското общество и държавните институции в България.” Конференцията, която се проведе в София, постави на обсъждане идеята за въвеждане на институцията Омбудсман в българската социална и правна практика.

На първо място дискусията се фокусира върху мястото на институция Омбудсман. Бе разискван въпросът дали тя трябва да бъде още един държавен орган или може да функционира като форма на самоорганизиралото се общество за осъществяване на граждански контрол върху администрацията. Представителите на неправителствените организации поддържаха тезата за една нова и напълно автономна институция, докато тези на парламента и държавните органи изразиха становище, че институцията на Омбудсмана трябва да се впише в общата рамка на институциите, осъществяващи проверка и контрол в държавата.

На второ място конференцията подложи на обсъждане правомощията на институцията на омбудсмана, които могат да бъдат разделени на три основни групи:

  • обхват на контрола (обект - видове институции и съответните нива в тях; предмет - сфера на разследване) и сила на актовете;
  • право на законодателна инициатива на омбудсмана;
  • право на иск за конституциобразност.

В хода на дискусията бе посочено, че даването на по-широки правомощията на новата институция би изисквало промени в конституцията. В същото време участниците в конференцията подкрепиха виждането, че въвеждането на институцията Омбудсман ще направи защитата на човешките права и свободи в страната още по-ефективна.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.