Skip to main content

На 14 април 2015 г. Комитетите по бюджетен контрол на Европейския парламент проведоха изслушване по въпросите на Механизма за сътрудничество и проверка (CVM) за България и Румъния. Целта на събитието беше да се обсъди и оцени напредъкът на двете страни при изпълнението на реформите в сферите на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията направи преглед на въздействието на Механизма за сътрудничество и проверка в България. Според г-н Стефанов CVM е успешен инструмент заради своето влияние при формирането на обширен набор от институции за повишаване на прозрачността и отчетността, както и за борба с корупцията и организираната престъпност. Независимо от това обаче, България все още не съумява да постигне отчетлив напредък по отношение на трите предварително заложени цели в тези сфери.

Според г-н Стефанов съществуват редица потенциални промени в структурата на CVM, които са в състояние да спомогнат за подобреното изпълнение на препоръките и постигане на конкретен напредък при прилагането на новоприетата антикорупционна стратегия в България. Такива са:

  • интегрирането на CVM в по-мащабните усилия на Европейската комисия за постигане на високи стандарти за върховенството на закона в ЕС;
  • предлагането на инструменти за оценка на изпълнението, изготвени и прилагани от неправителствени организации;
  • въвеждане на фокусирани инициативи и мерки за повишаване на капацитета, финансирани през европейските фондове
Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.