Skip to main content

На 14 април 2015 г. Комитетите по бюджетен контрол на Европейския парламент проведоха изслушване по въпросите на Механизма за сътрудничество и проверка (CVM) за България и Румъния. Целта на събитието беше да се обсъди и оцени напредъкът на двете страни при изпълнението на реформите в сферите на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията направи преглед на въздействието на Механизма за сътрудничество и проверка в България. Според г-н Стефанов CVM е успешен инструмент заради своето влияние при формирането на обширен набор от институции за повишаване на прозрачността и отчетността, както и за борба с корупцията и организираната престъпност. Независимо от това обаче, България все още не съумява да постигне отчетлив напредък по отношение на трите предварително заложени цели в тези сфери.

Според г-н Стефанов съществуват редица потенциални промени в структурата на CVM, които са в състояние да спомогнат за подобреното изпълнение на препоръките и постигане на конкретен напредък при прилагането на новоприетата антикорупционна стратегия в България. Такива са:
 

  • интегрирането на CVM в по-мащабните усилия на Европейската комисия за постигане на високи стандарти за върховенството на закона в ЕС;
  • предлагането на инструменти за оценка на изпълнението, изготвени и прилагани от неправителствени организации;
  • въвеждане на фокусирани инициативи и мерки за повишаване на капацитета, финансирани през европейските фондове.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.