Skip to main content

България все още няма дългосрочна стратегическа визия, нито пък ясно изразен политически ангажимент, поет от страна на основните политически сили, за справяне с операциите за външно влияние и дезинформация, разпространявани през класическите и социалните медии. Проблемът се задълбочава от участието на неформални мрежи от политици, вкл. в изпълнителната власт, партии, лидери на мнение, представители на частния сектор и олигархични кръгове, в разпространението и усилването на тези операции.

На 23 февруари 2023 г. на пресконференция в Българската телеграфна агенция експерти от Центъра за изследване на демокрацията представиха критичните управленски дефицити, които улесняват „завладяването на медиите“ в страната. Сред най-разпространените от тях са неефективното правоприлагане по отношение на прозрачността на собствеността и финансирането на медиите, в т.ч. разпределянето на публични средства от държавните институции, частично прилагане и скрита регулаторна съпротива срещу санкциите на ЕС относно подкрепяните от Кремъл медии, включително поради липсата на законодателство, което да осигурява правното основание за прилагане на тези санкции в страната и липса на ясно разпределение на отговорностите за противодействие на дезинформацията между отговорните институции.

Необходими следващи стъпки в борбата с дезинформацията трябва да се основават на създаване на координирани и синергични управленски механизми, които могат да се справят с постоянно променящите се рискове, свързани с дезинформацията. Изграждането на „офлайн“ инфраструктура, напр. институции, законодателство, финансови инструменти, образователни програми, наръчници, комуникационни и компютърни мрежи и др. , и Всички елементи в развитието на цифровата инфраструктура, включваща онлайн системи и решения, които позволяват проверка на цифровата самоличност, обмен на данни, идентифициране и проверка на дезинформация, наблюдение и разкриване на неавтентично поведение в онлайн пространството, трябва да вървят ръка за ръка. Институционалният капацитет за стратегическа комуникация на публичната администрация, с акцент върху критични министерства и държавни институции, например в сферата на икономиката, енергетиката, вътрешните работи, отбраната, външните работи и националната сигурност също трябва да бъде подобрен.

Пресконференция на тема „Изграждане на национална институционална рамка и капацитет за устойчивост на дезинформация“

 

This project has received funding from the European Union’s Work programme on the financing of Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology” under grant agreement number LC-01682257

 

This publication is co-funded as a part of an international research project financed by USAID, coordinated by the International Republican Institute's (IRI) Beacon Project on countering Russian Disinformation and Propaganda. The opinions expressed are solely those of the authors and do not reflect those of IRI.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.