Skip to main content

Институционалният отговор на незаконния пазар на тютюневи изделия

15:54
Документи

Търговията с незаконни тютюневи изделия е източник на сериозни загуби в държавните бюджети на много страни. В България традиционно високите нива на употреба на незаконни цигари е довела до загуби в размер на 4,83 млрд. лева от неплатени ДДС и акцизи. Въпреки това, след 2014 г., съвместните усилия на полицията и контролните органи доведоха до сериозно намаление на дела на незаконния пазар.

На 6 март 2018 г., Центърът за изследване на демокрацията проведе кръгла маса на тема „Институционалният отговор на незаконния пазар на тютюневи изделия: граници на възможностите за противодействие“. Събитието бе организирано в рамките на проект „Незаконната търговия с тютюневи изделия и балканският маршрут: преодоляване на институционалните слабости и корупцията“, финансиран от PMI-IMPACT - глобална инициатива за борба с незаконната търговия и свързани престъпления. Кръглата маса събра представители на Национална агенция по приходите, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Дирекция „Анализи и политики“ към МВР, Агенция „Митници“, както и представители на производителите на тютюневи изделия.

Тихомир Безлов, главен експерт в Програма „Сигурност“ на Центъра, представи основните тенденции от 2008 г. насам, отбелязвайки, че приходите, генерирани от ДДС и акцизи на тютюневи изделия формират съществена част от държавния бюджет на България. Търговията с незаконни цигари е успешно органичена през последните три години. Приходите от тази престъпна дейност са намалели, употребата на незаконни изделия се е свила, а събраните пари от ДДС и акцизи са се увеличили значително. Все пак се наблюдава слабо нарастване на незаконния пазар през 2017 г. в сравнение с предходната година.

Представителите на институциите бяха единодушни, че свиването на пазара на незаконни тютюневи изделия е значителен успех, особено като се имат предвид ограничените им ресурси в сравнение с тези на добре организирани престъпни играчи, инвестиращи сериозен капитал в тази дейност. Като резултат от положените усилия, се прекратява откритата продажба на незаконни тютюневи изделия на обществени места и в магазини, а престъпните елементи се пренасочват към реализирането на малки количества. На много места в страната се наблюдава недостиг на незаконни тютюневи изделия. От друга страна обаче, допълнителното свиване на незаконния пазар е предизвикателство за институциите, поради трудността да се следи и контролира продажбата на рязан тютюн. В същото време, поддържането на досегашните ниски нива на незаконния пазар изисква постоянно противодействие, тъй като всяко изместване на вниманието на институциите бързо води до възобновяване на незаконната търговия.

Важно развитие при тютюневите изделия е появата на нови продукти, както и нови методи за търговия. Незаконният тютюн за наргиле например е важен нов продукт, който представлява сериозна заплаха за общественото здраве поради лошите и нехигиенични условия, в които се произвежда и работи с него. Онлайн продажбите на незаконни тютюневи изделия и други стоки също е област, към която в последно време институциите съсредоточават повече усилия и ресурси. От друга страна, появата на устройства, които нагряват тютюна вместо да го палят, поне в краткосрочен план, вероятно няма да доведат до опити за фалшификация. Това се дължи на високата цена за производство на новите тютюневи изделия, както и ниската покупателна способност на българските потребители, поради която не се очаква масов интерес към тези продукти.

Медийно отразяване

CSD Policy Brief No. 75: Тенденции и рискове пред пазара на тютюневи изделия в България

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.