Skip to main content

Индекс на уязвимостта: оценка на чуждестранното влияние в Централна и Източна Европа. Резултати и препоръки за България

Online

С отстъплението от демократичните ценности и високите управленски стандарти през последното десетилетие, уязвимостта към чуждо зловредно влияние в Централна и Източна Европа нараства. От отслабването на демократичните институции успешно се възползват Русия и Китай, които си сътрудничат с местни олигархични мрежи и използват завладени медии, като политически лостове за влияние. Това са част от заключенията от експертната онлайн дискусия, Индекс на уязвимостта: оценка на чуждестранното влияние в Централна и Източна Европа. Резултати и препоръки за Българияорганизирана от Центъра за изследване на демокрацията на 9 декември 2021 г.

По време на уебинара експерти от Центъра представиха резултатите от пилотния Индекс на уязвимостта за 2021 г., разработен в партньорство със словашкия изследователски център, GLOBSEC, както и изводите от анализа Уязвимост към чуждестранно влияние в България. Изследването разглежда основните фактори и методи за разширяване на външното влияние в ключови сектори на икономиката, медиите и гражданското общество.

Бяха очертани и обсъдени с участниците в дискусията ключови препоръки за политиците в САЩ, ЕС и националните държави за запълване на управленските пропуски, които улесняват разширяването на външното политическо и икономическо влияние на авторитарни държави.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.