Skip to main content

Годишна оценка на заплахите от организирана престъпност в България

10:30
София, България

През последните години все по-голяма част от финансовите щети от престъпна дейност в България са резултат от активността на т.нар. „бели якички“ и все по-малко на класическите криминални структури. Въпреки наблюдавания спад в общия обем на престъпните доходи, те продължават да представляват заплаха за легалната икономика. Наред с това голяма част от престъпните мрежи в България контролират законни бизнеси, което улеснява изпирането на пари и поставя нови предизвикателство пред разследването им.

За да обобщи най-значимите организирани престъпни дейности и начина на функциониране на организираните престъпни групи в различните криминални пазари в България през 2018 г.,  Центърът за изследване на демокрацията представи годишна Оценка на заплахите от организирана престъпност в България, на 4 декември 2019 г., в София.

Сред основните акценти от представената оценка са продължаващия спад в няколко криминални пазара, като например незаконните тютюневи изделия, организираните ДДС измами, незаконния дърводобив, каналджийството и кражбите на коли. Същевременно в други големи пазари организираната престъпност запазва нивото на приходите си. Такива са пазарът на секс услуги както в страната, така и извън нея, пазарът на горива, пазарът на наркотици и телефонните измами.
 

(Л-Д): Тихомир Безлов, Старши анализатор, Програма "Сигурност"; Д-р Атанас Русев, Старши анализатор, Програма "Сигурност"
По време на представянето на Годишната Оценка на заплахите от организирана престъпност в България, 4 декември 2019 г., София
По време на представянето на Годишната Оценка на заплахите от организирана престъпност в България, 4 декември 2019 г., София
(Л-Д): Тихомир Безлов, Старши анализатор, Програма "Сигурност"; Д-р Атанас Русев, Старши анализатор, Програма "Сигурност"

Това събитие е проведено с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз, и представя гледната точка на участниците, които единствени носят отговорност за своите изказвания. Европейският съюз и Отговорният орган не отговарят за начина, по който може да бъде използвана представената по време на събитието информация.

Отразено в медиите

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.