Skip to main content

На 15 октомври 2020 г. Human Rights First, американска неправителствена организация с богат опит в овластяването на гражданското общество, проведе специално обучение на членовете на антикорупционната инициатива SELDI във връзка с глобалния закон „Магнитски“. От приемането си през 2016 г. законът упълномощава правителството на САЩ да санкционира лица, нарушили правата на човека, да замразява активите им и да им налага забрана за влизане в страната.

Обучаващият експерт Скот Джонстън, правен съветник по въпросите на санкционирането на нарушенията на правата на човека в Human Rights First, разгледа възможностите гражданското общество в Европа да предложи въвеждането на подобни санкции на континента. Това ще позволи да бъде търсена отговорност на корумпираните лица, да се установят дипломатически средства за влияние и да се упражнява натиск върху правителствата за въвеждане на реформи. Скот Джонстън набеляза основните стъпки за организиране на събраните доказателства и описа методите за сътрудничество между неправителствените организации и журналистите, свидетелите и жертвите на корупция. В заключение, той подчерта ролята на неправителствения сектор за оценяване ефективността на санкциите и насърчаване на законодателни промени. Г-н Джонстън отбеляза, че санкциите следва да се прилагат едва след щателно разследване на цялата корупционна мрежа, за да бъдат санкционирани  всички участници.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.