Skip to main content

Финансова компенсация на жертви на трафик на хора – граждани на трети страни

14:00

Правното обучение е важен инструмент за изграждане на взаимно доверие и сътрудничество между практикуващите юристи от държавите – членки на ЕС. То е необходимо както за защитата на жертвите на трафика на хора, така и за активното противодействие на този феномен.

С цел повишаване познанията на адвокатите, прокурорите и съдиите за нормативната уредба и правосъдието в Европейския съюз и в различните национални системи в тази сфера, на 11-12 юни 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Националното бюро за правна помощ, организира уебинар на тема „Правна рамка и процедури за отпускане на финансова компенсация на жертви на трафик на хора – граждани на трети страни“. Събитието е част от инициативата „Обучение на адвокати, прокурори и съдии за гарантиране на по-добра защита на правата на мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора (TRAIN-PRO-RIGHTS)“, координирана от Асоциация Pro Refugiu, Румъния, в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, България, Центъра за европейско конституционно право, Гърция, Италианската коалиция за граждански свободи и права и Асоциация „Трабе“, Испания.

В двудневното онлайн обучение участваха адвокати, съдии и прокурори, представители на техни професионални организации, както и на обучителни институции и неправителствени организации от България, Румъния и Гърция.

Лекторите – изявени адвокати по международно право и права на човека от България и Румъния, университетски преподаватели, специализирани в темата, представители на Националната комисия за борба с трафика на хора и на правозащитни неправителствени организации, представиха детайлно европейската и националната правна рамка за финансова компенсация на пострадали от престъпления, предизвикателствата в тази сфера, обезщетяването на неимуществените вреди, настъпили от трафик на хора, в ЕСПЧ и българската практика. Разгледани и дискутирани бяха още темите за гражданите на трети страни и правните системи на държавите членки, трудностите в процеса на идентифициране, подпомагане и компенсация на жертвите на трафик – чужденци. Отчетени бяха и аспектите на пола при подпомагане и компенсация на жертвите на трафик.

Лекторите и участниците в дискусията споделиха мнението, че противодействието на трафика на хора като сериозно трансгранично престъпление и тежко нарушение на правата на човека изисква общи усилия на всички засегнати страни в контекста на наказателното преследване, превенция и защита. Приоритет бе отдаден на нормативната уредба и практическото ѝ прилагане по отношение защита правата на мигрантите и бежанците като особено уязвими жертви на трафика на хора. Подчертана бе необходимостта практикуващите юристи от държавите членки да получат повече знания за инструментите за сътрудничество, основано на взаимно доверие, както и обмен на успешни практики за справяне със случаите, свързани със защитата на жертвите.

 

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.