Skip to main content

Европейският енергиен съюз и руските газови проекти: дилеми и възможности

16:00

Най-новите проекти на Русия за изграждане на газопроводи, заобикалящи Украйна, са до голяма степен политически мотивирани и подкопават усилията на ЕС за създаване на общ газов пазар в Европа, поддържат цените на газа на различни равнища в Западна и в Източна Европа и целят да запазят водещата позиция на „Газпром“ на пазарите в Централна и Източна Европа. Поради управленските дефицити в региона, правителствата не съумяват да прокарат последователна енергийна политика с ясно определени приоритети, сред които са диверсификацията на газовите маршрути, либерализацията и интеграцията на пазарите. Това са някои от основните изводи на кръглата маса на тема „Европейският енергиен съюз и руските газови проекти: дилеми и възможности“, проведена в Центъра за изследване на демокрацията на 28 юни 2017 г.

Иля Заславски, анализатор към Кралския институт за международни отношения „Чатъм Хаус“ и експерт във Фондация „Свободна Русия“ представи най-новото си изследване „Газовите игри на Кремъл: последствия за европейската политика“, в което се анализират последствията за енергийната сигурност на Европа от опитите на Русия да заобиколи съществуващите транзитни коридори и да стартира изграждането на Северен поток-2 и Турски поток. Построяването им би разклатило крехката икономическа и политическа стабилност на Украйна и единството на страните-членки на ЕС.

Мартин Владимиров, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, се спря на ефектите от евентуалното изграждане на Северен поток-2 върху България и Югоизточна Европа. Особено засегната от построяването на руско-германския газопровод би била България, която е една от най-зависимите от руския газ държави. Г-н Владимиров цитира изследване на унгарския Регионален център за енергийна политика (REKK), който оценява икономическите негативи за страната от завършването на Северен поток-2 на около 167 милиона евро. Той подчерта, че изграждането на газопровод, който заобикаля съществуващия транзит от Русия, би наложило изграждане на нова газопреносна инфраструктура в Централна и Източна Европа на стойност поне 1 милиард евро, което неминуемо ще доведе до покачване на цените на едро на природния газ. В сравнение с този отрицателен ефект, диверсификацията на доставките в България би била далеч по-обоснована икономически. Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България (IGB) например би донесла обща икономическа полза за България, равняваща се на около 1,2 милиарда евро, в случай че се използва съществуващата инфраструктура за пренос до Централна Европа и Балтийско море.

Г-н Владимиров изброи няколко възможни стъпки, които биха подобрили сигурността на газовите доставки в България:

  • Завършване на разширяването до капацитет от 1 млрд. м3 на газохранилището „Чирен“.
  • Изграждане на междусистемни газови връзки с всички съседни държави, като приоритет е връзката с Гърция, с чиято помощ ще могат да се доставят 1 млрд. м3/г. природен газ от голямото находище „Шах Дениз“ в Каспийския басейн.
  • Пълна либерализация на пазара на природен газ, включително финализирането на входно-изходния режим и регулаторната рамка за виртуална търговия с газ, като се използва съществуващата мрежа на Трансбалканския газопровод.

С помощта на тези три решения българските потребители ще имат по-голям избор, който би трябвало да доведе и до намаляване на въглеродния отпечатък на българските домакинства

По време на кръглата маса „Европейският енергиен съюз и руските газови проекти: дилеми и възможности“, София, 28 юни 2017 г.
Участниците в кръглата маса „Европейският енергиен съюз и руските газови проекти: дилеми и възможности“, София, 28 юни 2017 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.