Skip to main content

Евроатлантическо бъдеще за Македония?

На 03 септември 2018 г. в Скопие се проведе кръгла маса на тема „Евроатлантическото бъдеще за Македония?“. Фокусът беше върху ролята на ЕС и НАТО за европейското бъдеще на Македония, ефекта от напредъка на Македония върху Западните Балкани, както и опита на съседни държави.

Събитието беше организирано от Института за европейски политики, Института за демокрация „Societas Civilis" и Центъра за икономически анализи в сътрдуничество с Института Аспен – Берлин. Сред участниците бяха Руслан Стефанов, директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и представител на мрежата SELDI, Никола Димитров, министър на външните работи на Република Македония, Никола Попоски, бивш външен министър на Република Македония и посланикд-р Кристиан Хелбах, специален представител на Федерална Република Германия за Югоизточна Европа, Турция и страните-членки на ЕАСТ. 

Г-н Стефанов коментира, че дори референдумът за името на Македония да бъде успешен, това ще бъде само началото на истинските реформи, които Македония трябва да предприеме. Също така той отбеляза, че след присъединяването към ЕС и НАТО, България участва в много повече инициативи и има по-голям кръг от отговорности в сравнение с предприсъединителния период. Г-н Стефанов подчерта, че Македония може да се превърне във важен и стратегически партньор за ЕС и НАТО само, ако се ангажира сериозно с това да стане част от Западния съюз и да изпълни съответните критерии. Той допълни, че присъединяването към ЕС и НАТО не трябва да се приема като самоцел – истинското предизвикателство пред страната е да осигури по-добро качество на живот за своите граждани като фокусира своите усилия за справяне с корупцията и бедността.

(Л-Д) Руслан Стефанов, директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и представител на мрежата SELDI, Никола Димитров, министър на външните работи на Република Македония, Симонида Кацарска, директор на Института за европейска политика, посланик д-р Кристиан Хелбах, специален представител на Федерална Република Германия за Югоизточна Европа, Турция и страните-членки на ЕАСТ, Никола Попоски, Председател, Национален съвет за европейска интеграция, Парламент на Република Македония
По време на кръглата маса Евроатлантическо бъдеще за Македония?, 03 септември 2018 г., Скопие
(Л-Д) Руслан Стефанов, директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, Никола Димитров, министър на външните работи на Република Македония, Симонида Кацарска, директор на Института за европейска политика

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.