Skip to main content

На 25-26 октомври 2017 г. в Любляна се състоя форум с участието на над 60 експерти от министерства на правосъдието, антикорупционни органи и неправителствени организации от Югоизточна Европа. Темата на дискусиите бе оценката на корупционния риск и антикорупционния анализ на законодателство в региона. Експертите обсъдиха корупционните схеми и характерните за икономиките в региона корупционни модели. 

По време на форума, организиран от Регионалния съвет за сътрудничество (RCC), Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) и мрежата SELDI, беше споделен опит от прилагането на различни методологии за оценка на корупционните рискове. Участниците подчертаха, че отговорните институции трябва да следят за три основни риска в областта на законодателството: липса на законови санкции при корупция, прекалено широки правомощия за вземане на решения и двусмислия в текстовете на законовите и подзаконови актове. Бе отбелязано, че добрите институционални практики в Югоизточна Европа преобладават, въпреки че институциите все още се сблъскват с множество предизвикателства като недостатъчна яснота и разбиране на темата сред администрацията, липса на персонал, законодателни противоречия и др. Молдова, например, може да се похвали с положителен опит в прилагането на добра методология за оценка на корупционните рискове, довела до осезаеми резултати. Сред обсъдените положителни тенденции бяха: подходите за идентифициране на корупционни рискове „отгоре-надолу“, плановете за интегритет, антикорупционните планове в отделни сектори, изготвени в резултат на оценки на корупционните рискове, както и методологиите за такава оценка в частния сектор. 

Самостоятелен панел от форума бе посветен на опита и бъдещите планове на мрежата SELDI, която има за цел да задълбочи публично-частното партньорство с институциите в целия регион. През следващите четири години коалицията ще се стреми да въздейства върху политиките не само на национално и регионално, но и на местно равнище, като разширява капацитета на местните граждански организации за участие в процеса на вземане на решения. SELDI ще продължи да прилага признатите в национален и местен план инструменти за мониторинг на корупцията, като се съсредоточи върху изпълнението на антикорупционни политики в рамките на институциите и върху оценката на новопоявяващи се заплахи като завладяването на държавата. 

За допълнителна информация относно основните изводи и теми, обсъдени на конференцията, можете да посетите официалните интернет страници на Регионален съвет за сътрудничество (RCC) и Регионална антикорупционна инициатива (RAI). От публикациите им на английски език „Антикорупционна оценка на законодателството в Югоизточна Европа“ и „Оценка на корупционния риск в публичните институции в Югоизточна Европа – сравнителен анализ и методология“ можете да се информирате подробно за съответните методологии, разработени от двете организации. 

Участниците във форума "Ефективна превенция на корупцията чрез оценка на риска", 25-26 октомври 2017 г., Любляна
Участниците във форума "Ефективна превенция на корупцията чрез оценка на риска", 25-26 октомври 2017 г., Любляна
Участниците във форума "Ефективна превенция на корупцията чрез оценка на риска", 25-26 октомври 2017 г., Любляна

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.