Skip to main content

„Диагностична оценка на завладяването на държавата“ (SCAD) е иновативен инструмент разработен от центъра за изследване на демокрацията за изучаването, измерването и мониторинга на рисковете, свързани със завладяване на държавата на национално и секторно равнище. Той беше представен по време на кръгла маса в Брюксел на 27 юни 2019 г. SCAD комбинира твърди и анкетни данни с контекстуален анализ, като например мониторинг на медиите. Той прави преглед на националните и секторни рискове от завладяване на държавата в три основни направления: завладяване на бизнеса, институционални фактори и фактори на околната среда. Центърът тества SCAD в пет европейски страни – България, Чехия, Италия, Румъния и Испания. При всяка от тях бяха установени различни пропуски в управлението. Пилотната диагностика показа, че България и Румъния са двете най-уязвими от завладяване държави. По отношение на секторите, най-рискови и в петте държави са доставките на (електро)енергия, както и телекомуникациите. Търговията с фармацевтични продукти също се очертава като сектор с висок риск в някои от страните.

Участниците в кръглата маса отбелязаха, че за разлика от преди десет години, днес завладяването на държавата вече е призната и осъзната реална заплаха за ЕС. Това е особено валидно в контекста на по-нататъшното разширяване на ЕС, но също така и по отношение на политиките за запазване на правовия ред вътре в Съюза. В докладите на европейския семестър през 2019 г., корупцията присъства като тема за 10 държави членки, включително и за двете страни, оценявани по механизма за сътрудничество и проверка (България и Румъния).

Участниците в кръглата маса идентифицираха следните области на политиката, в които може да се прилага SCAD:

  • Върховенство на закона. SCAD може да подпомогне инструмента на европейския семестър или бъдещия инструмент за върховенство на закона, чийто проект беше предложен за обсъждане с многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021 - 2027.
  • Разширяване. Разработването на по-всеобхватна и широко приложима система за наблюдение на борбата с корупцията и доброто управление в контекста на разширяването е от решаващо значение за запазването на авторитета на ЕС в тази област.
  • Финансови инструменти срещу измамите. ЕС следва да търси инструменти за по-добро измерване на въздействието на своите политики на сближаване и по-добро използване на помощта за развитие в рамките на Съюза и извън него.

Участниците препоръчаха SCAD да продължи да се развива, разглеждайки допълнителни въпроси, като например как се заражда завладяването на държавата; защо всеки трябва да се занимава с този проблем; как може да се справим с него и как частният сектор може да помогне в този процес.

 

Участниците по време на кръглата маса „Диагностика на завладяването на държавата: от концепция до политически инструмент“, 27 юни 2019 г., Брюксел
Сабине Званепул, ръководител на екип, Центъра за тематични изследвания, ГД “Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия, и Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма, Център за изследване на демокрацията
Барт Шефърс, служител, Инициатива на Отворено общество за Европа, д-р Тодор Ялъмов, старши анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията и доцент, Факултет по икономика и бизнес администрация, Софийски университет Св.Климент Охридски, и д-р Александър Герганов, старши анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията, и асистент, Център за емпирични социални изследвания, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките
Д-р Александър Стоянов, научен директор, Център за изследване на демокрацията, и Сабине Званепул, ръководител на екип, Центъра за тематични изследвания, ГД “Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия
Борбала Гарай, сътрудник, отдел „Политика по отношение на организираната престъпност и наркотиците“, дирекция „Охрана“ на ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейската комисия, Валентина Димулеску, изследовател, Румънското академично общество, и Виктор Иванов, политически сътрудник, отдел „Политика по отношение на организираната престъпност и наркотиците“, дирекция „Охрана“ на ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейската комисия

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.