Skip to main content

Десети годишен обществено-политически форум срещу корупцията

На 28 януари 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията организира Десетия годишен обществено-политически форум срещу корупцията. Форумът е най-авторитетната публична проява на антикорупционните инициативи и на разширяващото се публично-частно партньорство между гражданските структури и държавните институции в противодействието на корупцията в България. По време на събитието беше представен и обсъден деветият пореден Доклад за оценка на корупцията - Престъпление без наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България, който прави преглед на антикорупционните реформи в България през 2007 г. и 2008 г.

Във встъпителните си думи по време на откриването на форума д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, отбеляза, че този формат събира участниците от 1998 г. насам. Д-р Шентов акцентира върху съдържателния фокус на доклада тази година - политическата корупция и нейната връзка с организираната престъпност. Нови моменти в корупционната среда в България са олигархизирането на властта и завладяването на гражданското общество от държавата. Огнян Шентов подчерта, че единственият начин за успешно противодействие на корупцията е посредством взаимодействието и еднопосочните усилия на гражданското общество, частта от политическия елит, която е реформистки настроена и международните партньори на България. Само чрез едновременно и еднопосочно усилие антикорупционният процес не би имал променлив, а устойчив успех.

Председателят на Народното събрание г-н Георги Пирински приветства присъстващите и поздрави Центъра за изследване на демокрацията за усилията в противодействие на корупцията. Г-н Пирински акцентира върху три момента в борбата с корупцията. Първият, който той маркира, беше същността на проблема корупция. Вторият, бяха резултатните действия на властта в насока противодействие на корупцията, а третият - обществената среда, необходима за успешно справяне с явлението. Г-н Пирински допълни, че според резултатите от Системата за монитоинг на корупцията две трети от българите посочват корупцията като основния проблем в страната. Според председателят на парламента, има два подхода при борбата с корупцията. Единият от тях е да се твърди, че всички институции са опорочени и трябва да бъдат „пометени”. Този подход г-н Пирински окачестви като необоснован и неотговорен, защото е вид защитна реакция „прикритие от проблема”. Другият модел на поведение при борбата с корупцията, който бе очертан, е посредством инвестиране във властите, а не чрез подкопаването им.

Посланикът на САЩ в България г-жа Нанси Макълдауни призова към по-адекватни и бързи действия представителите на съдебната система. Г-жа Макълдауни направи критичен коментар относно липсата на напредък по отношение на разкриването на знаковите поръчкови убийства в България. Тя препоръча на българските власти три стъпки в борбата с корупцията, които трябва да бъдат въплътени в целенасочена практическа кампания. Първата стъпка е съдебните власти да бъдат подвеждани под отговорност, ако необосновано отлагат дела, като процесуалните им действия бъдат обвързани с поставени крайни срокове. Посланикът даде за пример забавянето на делата, водени за злоупотреби със средства от европейските фондове. Втората стъпка според посланик Макълдауни е процедурите за обществени поръчки да станат прозрачни, като правителството предприеме мерки за тяхното публикуване в интернет пространството. Последната стъпка според американския посланик е българските политически партии да действат заедно според подписаното наскоро споразумение за прозрачност при провеждането на изборите през 2009 г.

Основните изводи и заключения от Доклада за оценка на корупцията бяха представени от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. През 2008 г. броят на корупционните транзакции бележи ръст и достига около 175 000 средномесечно или около 2 100 000 годишно. Процентът на гражданите, които определят корупцията като основен проблем пред обществото е 64,7% през 2008 г., докато през март 2004 г. е едва 31%. Като държава, засегната от политическата корупция, България страда от характерните за явлението признаци – липса на политически морал и политическа отговорност. Основен белег на политическата корупция е и оправдаването на действията на управляващите със съществуващото законодателство. Фрапиращ пример в това отношение през последните 2 години е практиката на замени на държавни и общински дълготрайни материални активи (най-вече гори и земи). Според доклада загубата за държавния бюджет само за 2008 г. от пропуснати приходи при подобни замени възлиза на 1.5 млрд. лв. Г-н Стефанов разгледа и различни канали на политическата корупция, като акцентира върху формите на корупционно въздействие чрез квазиграждански НПО и олигархизирането на властта. С оглед на задаващата се икономическа рецесия в България, нарастват изгледите за засилване на корупционния натиск.

В изказването си председателят на Върховния административен съд г-н Константин Пенчев акцентира върху факта, че за първи път от години съдебната власт може да бъде активен участник в антикорупционния процес. Системата притежава административен капацитет – има Инспекторат и постоянно действащ Висш съдебен съвет. Според висшия магистрат създаването на антикорупционна среда в съдебната система почива върху: изработването на ясни и прозрачни правила при атестирането на магистрати и подобряването на дисциплинарната практика на Инспектората към ВСС.

Кметът на София г-н Бойко Борисов коментира корупционните процеси в страната. Според г-н Борисов съществува необходимост от политическа воля и политически морал в борбата с корупцията и са наложителни промените в Наказателно-процесуалния кодекс. Той се обяви срещу формализирането на съдебния процес, като го сравни с „убийство на съдебната система”. Г-н Борисов сподели и опита за противодействие на корупцията в Столична община като посочи за пример отстраняването от длъжност на заместник кмета по транспорта дори само при наличието на сигнали за нередности. Кметът акцентира върху антикорупционните усилия на общината, която сезира правоохранителните органи по общественозначими дела като „Топлофикация”, „Софийски имоти”, „Трамкар” и др.

Г-н Валери Първанов, заместник главен прокурор отбеляза, че Наказателно-процесуалния кодекс не осигурява добра законодателна рамка за Пpoкуратурата. Той посочи, че през последните 15 години няма осъден прокурор, съдия, народен представител за корупция, или за подкуп.

Посланикът на Германия в България г-н Михаел Гайер обърна внимание, че борбата с този вид престъпление има не само материална, но и морална стойност. Той подкрепи българските усилия за изграждането на антикорупционни механизми като подчерта, че корупцията не е единично явление, характерно само за България, а е световен проблем, включително и за богатите страни.

По време на дискусията отношение по представените в доклада проблеми взеха представители на правосъдната система, изпълнителната и местната власт. Г-жа Анна Караиванова, главен инспектор, Инспекторат към Висшия съдебен съвет определи съществуващата законодателна рамка като достатъчно добра, но неефективна поради липсата на критерии за личностното оценяване на работещите в системата, засягащи тяхното назначаване и служебно израстване. Г-н Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа изтъкна някои успехи на властите в противодействието на корупцията през 2008 г. Въпреки това той отбеляза, че липсва пълна политическа воля на всички нива на държавната йерархия, а частични усилия, които трябва да бъдат поощрявани.

Г-н Георги Кадиев, общински съветник, Столичен общински съвет на свой ред оцени тежестта на доклада, като подчерта негативна си оценка на възможността за скорошни промени във водената антикорупционна политика. Като основни препоръки той заяви необходимостта от въвеждане на финансова полиция и засилване на капацитета на администрацията.

Г-н Димитър Бъчваров, член на надзорния съвет, Агенция за приватизация отбеляза, че „престъпление без наказание” е най-краткото и точно резюме на доклада, който, от своя страна е най-аналитичният и задълбочен Доклад за оценка на корупцията от всички, подготвяни досега.

Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията
От дясно на ляво: Посланикът на САЩ в България г-жа Нанси Макълдауни, д-р Огнян Шентов, г-н Георги Пирински, посланикът на Германия в България г-н Михаел Гайер, г-н Бойко Борисов и г-н Валери Първанов
От ляво на дясно: Г-н Бойко Борисов, посланик Михаел Гайер, г-н Георги Пирински, д-р Огнян Шентов, посланик Нанси Макълдауни и г-н Константин Пенчев
Участниците в конференцията
От дясно на ляво: г-жа Анна Караиванова, г-н Константин Пенчев, посланик Нанси Макълдауни, д-р Огнян Шентов, г-н Георги Пирински, посланик Михаел Гайер, г-н Бойко Борисов и г-н Валери Първанов

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.