Skip to main content

На 25 май 2011 г. делегация от Центъра за съвременни световни изследвания (Китай), водена от проф. Ю Хондзун, Президент на Центъра, посети Центъра за изследване на демокрацията. Други придружаващи лица бяха д-р Ху Хао, Заместник-генерален директор, г-н Ху Йончуан, Старши експерт, г-н Йоу Кайдзун, Старши експерт, г-н Гао Ян, Експерт, и г-н Уан Дон, Помощник експерт.

Проф. Хондзун отбеляза, че през последните години китайските изследователи обръщат особено внимание на опита на прехода на страните от бившия Съветски съюз и Източна Европа. Като два аспекта, представляващи особено голям интерес, бяха посочени приватизацията в България и нейното въздействие върху развитието на икономиката на страната, както и политиката в областта на здравеопазването.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията, приветства посещението на делегацията като начало на едно дългосрочно сътрудничество между двата изследователски института. Той отбеляза, че България има разнообразен опит, натрупан през периода на прехода, включително в сферата на приватизацията и здравеопазването. Центърът следи и активно участва в реформите в българското общество през последните 20 години и може да сподели както добрите практики, така и неуспешния опит от провеждането на реформите.

Д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията представи накратко постигнатите резултати в законодателната и съдебната реформа: от самото начало на прехода, по време на предприсъединителния процес, както и в периода след приемането на България в Европейския съюз. Тя отбеляза приносa на Центъра към законодателните реформи в България, в частност обсъждането на нова Конституция, търговското законодателство, Закона за електронния документ и електронния подпис, концепцията и законодателството за регистърната реформа, разпоредбите за избягване конфликта на интереси за държавните служители, създаването на институцията омбудсман на национално и местно ниво, укрепването на съдебната власт и нейната роля в наказателното преследване на престъпността и корупцията и гарантирането на сигурността и демократичните ценности. Д-р Йорданова обясни, че Центърът разчита на партньорството си с българските държавни институции и гражданското общество, както и на международното сътрудничество.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, отбеляза ролята на Центъра в разработването на политики в областта на приватизацията, енергетиката и скритата икономика и начина, по който те се отнасят към икономическото развитие и политиките на Китай. Той подчерта, че съществуват много общи характеристики между България и Китай, свързани с причините и особеностите на скритата икономика. Г-н Стефанов представи резултатите от подготвяния от Центъра Годишен индекс на скритата икономика и предложи разработването на такъв инструмент и в Китай, който би дал възможност за проследяване на динамиката на сивата икономика и нейното въздействие върху развитието на частния сектор. Българският избор за разработването на възобновяеми източници на енергия зависи много от това дали и колко бързо китайските инвестиции в зелена енергия ще намалят разходите в тази сфера. През последните двадесет години България експериментира с всички възможни методи за приватизация и натрупаният опит може да се окаже полезен за Китай в по-нататъшните приватизационни процеси.

Делегацията от Центъра за съвременни световни изследвания (Китай)
Проф. Ю Хондзун, Президент на Центъра за съвременни световни изследвания (Китай)
Д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията (в дясно) и д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма на Центъра
Участниците в срещата
Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията (в ляво) и д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма на Центъра

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.