Skip to main content

Липса на последователност при енергийните политики, недостатъчен административен капацитет и прекомерната данъчна и административна тежест. Това бяха основните пречки пред отключването на огромния потенциал на страната за децентрализация на електроенергийното производство, изтъкнати по време на кръглата маса „Децентрализация и демократизация на българския електроенергиен сектор: постигане на основните енергийни и климатични цели на Европейския съюз“. Събитието беше организирано от Центъра за изследване на демокрацията и Парламентарната комисия по енергетика в Народното събрание на 27 ноември 2018 г.

В събитието взеха участие Делян Добрев, председател на Енергийната комисия, Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, депутати и експерти от Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Комисията за енергийно и водно регулиране и Агенцията по горите към Министерството на земеделието. Включиха се и представители на мрежовите оператори в страната и неправителствени организации.

Участниците в дискусията обсъдиха развитието на Интегрирания план за енергетика и климат, който правителството подготвя като бъдеща рамка за декарбонизацията на икономиката. Експертите се обединиха около няколко предложения, които биха улеснили енергийния преход и биха намалили енергийната бедност:

  • да се интегрира по-добре политиката за насърчаване на възобновяемите източници на енергия с мерки за подобряване на енергийната ефективност;
  • да се заложат амбициозни цели за масово навлизане на пасивни сгради и за по-екологично и по-ефективно използване на ресурсите на биомаса в страната;
  • да се насърчава и подкрепя научно-изследователската дейност в сферата на нисковъглеродните технологии, които имат висока добавена стойност и могат потенциално да преобразят районите в България, прекомерно зависими от въглищните електроцентрали и минната индустрия.


От Министерствата на енергетиката и на околната среда подчертаха, че за реализация на основните планирани мерки по отношение на политиките по енергия и климат ще се разчита на средствата, отделени от структурните фондове на Европейския съюз и Модернизационния фонд в периода 2021-2027 за проекти за технологично обновление и иновации в областта на нисковъглеродната енергетика. В Интегрирания план ще залегнат и редица мерки за намаляване на административната тежест за нови ВЕИ електроцентрали и за създаване на адекватни, пазарни стимули пред индустрията.

В своите заключителни думи председателят на Енергийната комисия, Делян Добрев, призова участниците, освен препоръките, отправени в доклада на Центъра за изследване на демокрацията, да подготвят и изпратят на вниманието на Комисията допълнителни предложения за законодателни промени, които да намалят административната тежест пред новите малки ВЕИ.

(Л-Д): Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията, Делян Добрев, председател на Енергийната комисия в Народното събрание, д-р Тодор Галев, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията
Мартин Владимиров, анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
Участниците в кръглата маса "Децентрализация и демократизация на българския електроенергиен сектор: постигане на основните енергийни и климатични цели на Европейския съюз", София, 27 ноември 2018 г.
Участниците в кръглата маса "Децентрализация и демократизация на българския електроенергиен сектор: постигане на основните енергийни и климатични цели на Европейския съюз", София, 27 ноември 2018 г.
Участниците в кръглата маса "Децентрализация и демократизация на българския електроенергиен сектор: постигане на основните енергийни и климатични цели на Европейския съюз", София, 27 ноември 2018 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.